# Żal.art nowe funkcje pomysły na nowe funkcje do portalu żal.pl [toc] ## Osobiste statystyki Achivmenty na wzór steam'owych ### TotalG Total obrażeń od granatów ### HG Największy damage z granatów ### ŚG Średnia z obrażeń granatów ### TotalDMG Total obrażeń ### HDMG Największy damage na mapę ### LDMG Najniższy damage na mapę ### ŚDMG Średni damage --- ## Achivmenty ### 2137 DMG zdobycie papieskiego dmg na koniec rundy ### 69 ŚDMG Średni dmg o wartości 69 na mapie ### G69 zdobyty demage z granatów w wysokości 69 na koniec mapy ### YouTuber Posiadanie dema na żal.pl z pokazem skilla ### Obserwator Zdobycie zero fragów na mapie --- ### Stabilny Zdobycie 1 K/D ratio ### Świr Zdobycie powyżej 2 K/D ratio ### Psychol Zdobycie powyżej 3 K/D ratio ### Hitman Zdobycie powyżej 4 K/D ratio ### NEO Zdobycie powyżej 5 K/D ratio --- ### 20/M zdobycie ponad 20 fragów na mape ### 30/M zdobycie ponad 30 fragów na mape ### 40/M zdobycie ponad 40 fragów na mape ### 50/M zdobycie ponad 50 fragów na mape --- ### Weteran I Zagranie 10 map ### Weteran II Zagranie 50 map ### Weteran III Zagranie 100 map ### Weteran IV Zagranie 500 map --- ### Over 1000 DMG zdobycie ponad 1000 demejdzu na mapie ### Over 2000 DMG zdobycie ponad 2000 demejdzu na mapie ### Over 3000 DMG zdobycie ponad 3000 demejdzu na mapie ### Over 4000 DMG zdobycie ponad 4000 demejdzu na mapie --- ### Granade 100 DMG zdobycie ponad 100 demejdżu na mape z granatów ### Granade 250 DMG zdobycie ponad 250 demejdżu na mape z granatów ### Granade 500 DMG zdobycie ponad 500 demejdżu na mape z granatów ### Granade 750 DMG zdobycie ponad 750 demejdżu na mape z granatów ### Granade 1000 DMG zdobycie ponad 1000 demejdżu na mape z granatów