# Sektionsmöteshandbok: Remote Edition *Tips: Prenumerera på dokumentet så får du ett mail när det uppdateras.* Då var det äntligen dags för sektionsmöte och denna gång kör vi remote. Det ska bli spännande för oss att testa och vi tror att sektionsmötet kan bli bra under omständigheterna. Det finns dock lite saker som kan vara bra att veta inför sektionsmötet för att det ska gå så smidigt som möjligt. Förutom det här dokumentet kan man också alltid höra av sig till styrelsen (styrit@chalmers.it) med frågor. Vi kommer också att erbjuda hjälp med att lägga förslag på tisdag (12/5) kväll (17:00) i följande mötesrum: https://chalmers.zoom.us/j/66901500221 ## Breaking news * 11/5 (13:29): Ser ut som att vissa deltagare får ett felmeddelande angående rösträtt när de rötat. Trots meddelandet går rösten igenom så det är bara att ignorera. * 11/5 (13:30): Då vi manuellt måste lägga till rösträtt på alla sektionsmedlemmar kan det ta ett par minuter efter att du har gått med i mötet tills att du kan rösta. Pinga @gurgy ifall du tycker att det drar ut på tiden och se till att titta in på voteIT i förväg. * 13/5 (00:50): Detaljerad beslutsordning har publicerats: https://hackmd.io/@gurgy/SJ9Gfqu5I ## Saker som är bra att känna till * Det är viktigt att du går med i mötet och röstar redan första dagen för att mötet ska vara giltigt. Om inte tillräckligt många är med och röstar kommer vi inte kunna besluta något på detta möte. * Gå med i #sektionsmöte på slacken. I den här kanalen kommer vi att skicka ut viktiga påminnelser och liknande inför de olika besluten på mötet. * Var med i videomötet på torsdag kväll för att gratulera de invalda och bidra till sektionskänslan. * Förslag (ändrings- och tilläggsyrkanden samt nomineringar/sökningar) får bara läggas innan 23:59 på tisdag kväll. * Undantag kan göras för personinval där det är färre sökande än antal platser. Om detta skulle vara aktuellt, [kontakta styrelsen](mailto:styrit@chalmers.it). * Om du har frågor eller tycker det är oklart hur mötet ska gå till kan du alltid [kontakta styrelsen](mailto:styrit@chalmers.it). * Om du behöver hjälp med att lägga ett förslag så kan du få det på tisdag kväll i följande mötesrum: https://chalmers.zoom.us/j/66901500221 * Gällande Inval: * Alla röstresultat kommer vara publika men fortfarande anonyma, det kommer alltså inte gå att se vem som röstat på vad, men man kommer kunna se hur många som röstat på varje alternativ. * Eftersom mötet hålls digitalt kommer all information som publiceras på mötet vara tillgänglig för alla. Tänk därför på att hålla en god ton i diskussion om inval. * Om man skulle ha information som man anonymt vill dela med sig av kan den framföras till valberedningen (valberedningen@chalmers.it) varvid de kan väga in nyttan av informationen och avgöra hur mötet skall informeras. * Om du vill bli invald så borde du också läsa: [För dig som vill bli invald](#F%C3%B6r-dig-som-vill-bli-invald) * För att delta på mötet behöver man logga in via sektionens kontotjänst gamma. Försök gärna redan nu att komma åt mötet på https://voteit.chalmers.it/ och [kontakta styrelsen](mailto:styrit@chalmers.it) om det inte skulle fungera. ## Schema för mötet Detaljerat schema för beslut: https://hackmd.io/@gurgy/SJ9Gfqu5I | När | Händelse | | -------- | -------- | | Onsdag 6/5 | Mötet publiceras på [VoteIT](https://voteit.chalmers.it/). | | Måndag 11/5 13:00 | De första dagordningspunkterna öppnas för diskussion, förslag och beslut. Dessa dagordningspunkter kommer huvudsakligen beröra formalia men det är ändå viktigt att du går in och röstar. | | Måndag 11/5 20:00 | De första dagordningspunkterna stängs och resultatet av röstningen meddelas. | | Tisdag 12/5 17:00 | Det går att få hjälp med att lägga förslag via ett [zoom möte](https://chalmers.zoom.us/j/66901500221). | | Tisdag 12/5 23:59 | Mötet stänger för nya förslag (sökningar & andra yrkanden). Det är möjligt att lägga förslag på samtliga beslutpunkter redan från mötets öppnande på Måndag 13:00. | | Onsdag 13/5 8:00 | Detaljerat schema för beslut under Onsdagen och Torsdagen publiceras. | | Onsdag 13/5 | Under den här dagen kommer olika förslag att behandlas enligt detaljerat schema. | | Torsdag 14/5 | Under den här dagen kommer olika förslag att behandlas enligt detaljerat schema. | | Torsdag 14/5 18:00 | Vi träffas alla i ett [zoom möte](https://chalmers.zoom.us/j/65472394899) för att stänga alla kvarvarande beslutspunkter och gratulera de nyinvalda. Det blir gött häng, kom dit!| ## För dig som vill bli invald * För att söka en post skall man lägga ett förslag på den aktuella beslutspunkten ex: `föreslår att välja in William "Gurgy" Levén` * Du ska föreslå dig själv även om du är nominerad av valberedningen. * Eftersom man inte kommer kunna presentera sig som vanligt rekommenderar vi att man skriver en kort presentation (ca 300 ord) och lägger upp den i diskussionstråden för det inval man är intresserad av. Som vanligt kan det vara bra att i presentation förklara vem du är, varför du söker och vilka tidigare erfarenheter du har av liknande uppdrag. * Se till att hålla koll i diskussionen där du vill bli invald så att du kan svara på frågor och liknande under mötet.