**Dijital Dünyada E-Sigara Tanıtımı 18 Yaş Sınırının Gelmesi** E Sigara artık gençler arasında en yaygın kullanılan tütün ürünüdür. E Sigara kullanımına başlama, ergenler ve genç yetişkinler arasında yanıcı tütün ve esrar kullanımına yükselme riskinin artmasıyla ilişkilidir. Bu sayıda, birkaç yenilikçi çalışma, gençler arasında E Sigara kullanımının artan popülaritesine katkıda bulunabilecek, genellikle gizli fakat değiştirilebilir risklere ışık tutuyor ve gençlerin sigaradan kaçınmasına yardımcı olmak için FDA'nın yetkisi dahilinde olan açık, uygulanabilir adımlar sağlıyor. E Sigara yoluyla nikotin kullanımını başlatmak. Kilit bir konu, özellikle ergenler ve genç yetişkinler arasında, paylaşılan ortamların artık giderek daha fazla dijital hale gelmesidir, çünkü eskiden kişilerarası olarak gerçekleşen sosyal ve çevresel deneyimlerin önemli bir kısmı artık çevrimiçi olarak gerçekleşmektedir. Bu sayıda, E Sigara kullanımına odaklanan ilk davranışsal genetik çalışmasından elde edilen bulgular, ergen ve genç yetişkin kadınlar arasında yaşam boyu E Sigara kullanımındaki varyansın yaklaşık %99'unun, E Sigaranın popülaritesi de dahil olmak üzere paylaşılan çevresel faktörlerle açıklandığını göstermektedir. sosyal ağlarda sigara. Gençleri medya (örneğin filmler) ve reklamlar (örneğin televizyon, radyo) aracılığıyla tütüne maruz kalmaktan korumak için tasarlanan korumalar artık geçersiz hale geliyor ve bu nedenle bugün gençler bunun yerine YouTube veya diğer video platformlarını izlediği için etkisiz hale geliyor. Bu platformlarda tütün ürünlerinin ücretli reklamlarına izin verilmez, ancak görüntülenen içeriğe ürün yerleştirme - ödenip ödenmediğini, kimin ödendiğini ve kimin ödediğini söylemek zor olsa da - yine de önemli ölçüde maruz kalmaya neden olur. Evde birden fazla ekran olduğu için, çevrimiçi olarak sunulan içeriğin miktarı ve çeşitliliği göz önüne alındığında, aile üyelerinin bugünlerde aynı dijital medyayı kullanma olasılıkları daha düşüktür ve bu nedenle ebeveynler genellikle çocuklarının ne izlediğinden habersiz olabilir. Bu konudaki çeşitli araştırmalar, mevcut dijital dünyadaki E Sigara reklamlarına, ürün yerleştirmeye ve diğer görüntülere maruz kalmanın, gençler arasında E Sigara kullanımındaki süregelen artışı ne dereceye kadar körükleyebileceğini vurgulamaktadır. Forsyth ve McDaniel, 2018'deki en iyi 20 video oyununun %35'inin en popüler iki oyun da dahil olmak üzere tütün görüntüleri içerdiğini buldu. Bu oyunlar yaş ve içerik açısından derecelendirilirken, Entertainment Software Rating Board (ESRB) incelemelerinde tütünün varlığından bahsedilmiyor. Bu endişe uyandırıyor çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ergenlerin büyük çoğunluğu video oyunları oynuyor ve tütün kullanımı görüntüleri ile kolayca karşılaşabiliyor. 51998 Tobacco Master Settlement (MSA) Anlaşması, video oyunlarında ücretli tütün içeriğini yasaklamaktadır, ancak bu çalışmanın sonuçları "video oyunlarında tütün içeriğinin çok az anlamlı düzenleyici gözetimi" olduğunu ortaya koymaktadır. 4 Müzik videoları son yirmi yılda bir düşüşün ardından yeniden popülerlik kazanıyor, ancak artık büyük ölçüde televizyon yerine YouTube gibi platformlarda izleniyor. Bu sayıda, Escobedo ve ark. müzik videolarının nispeten küçük bir yüzdesinde E Sigara ve E Sigara kullanımının aleni ürün yerleşimi olmasına rağmen, tek bir videonun popülaritesinin genç izleyiciler için milyarlarca E Sigara görüntüsü izlenimi oluşturabildiğini buldu. videolar "viral olabilir".  Daha büyük ergenler ve genç yetişkinler, YouTube içeriğinin en büyük tüketicileridir. İlgili olarak, Moran ve ark. “çevresel temalar, doğal tanımlayıcılar, bitki örtüsü görüntüleri ve dış ortam ayarları” arasında bir ilişki tespit etti ve tütün ürünü reklamlarının gençler arasında çekiciliğinin artması; bu tür temalar ve resimler, Escobedo ve diğerleri tarafından alıntılanan müzik videolarında her yerde mevcuttur. 6 Geleneksel ağ televizyonunda tütün görüntüleri ve reklamları yasak olsa da, bu, on yıllar önce olduğu gibi daha genç izleyicilere ulaşmayan bir mecradır ve ergenlerin ve genç yetişkinlerin artık E Sigara yoluyla tütün ürünü kullanımına başlama olasılıkları daha yüksektir. yanıcı veya dumansız tütün yoluyla değil, MSA kapsamında değildir. FDA'nın dijital dünyada tütün ürünü içeriğine maruz kalmaya ilişkin düzenlemeler getirdiği ölçüde , Jones ve ark. bu tür kuralların büyük ölçüde göz ardı edildiğini ve uyumun kolayca ölçülmediğini veya uygulanmadığını tespit edin. FDA, E Sigaralar da dahil olmak üzere tütün ürünleriyle ilgili görsel reklamların, Değerlendirme Kuralı uyarınca zararlarını karakterize eden uyarı ifadeleri içermesini şart koşar. Jones ve ark. çoğu YouTube videosunun uyarı içermediğini, yalnızca %5.1'inin FDA tarafından zorunlu kılınan uyarıları ve %21.9'unun zorunlu olmayan uyarıları içerdiğini tespit etti; Değerleme Kuralı uygulanmadan önce ve uygulandıktan sonra düşük uyum gözlemlendi. Özellikle, uyarı içeren videolar, uyarı içermeyen videolardan daha az ilgi gördü (ör. daha az görüntüleme, daha az beğeni). 9 Uyarıların ötesinde, Morean ve ark. mevcut ölçümlerin tüm ürünlerde nikotin gücü hakkında tutarlı veya net bir şekilde bilgi vermediğini göstermek; ergenler genellikle E Sigaralardaki veya vaping cihazlarındaki nikotin miktarını hafife alırlar. Bu, gençlerin E Sigaraların “daha ​​sağlıklı” olduğu konusundaki ortak bakış açısının özellikle yanıcı sigara kullanımıyla ilgili olduğunu ve tütün ürünü kullanımına başlamanın daha sağlıklı bir yolu olmadığını fark etmeyebilecekleri göz önüne alındığında, özellikle E Sigaralar için uygun görünmektedir. Ürün yerleştirme ve idealize edilmiş rakamlarla kullanım bağlamında, özellikle net, açık ve yaşa uygun uyarıların yokluğunda gençlerin E Sigara kullanımıyla ilişkili riskler konusunda nasıl kafalarının karıştığını anlamak zor değildir. Yetişkinlerin kullanımına yönelik E Sigaraların yararları ve zararları ne olursa olsun, gençlerin dikkatini YouTube, video oyunları ve müzik videoları aracılığıyla çevrimiçi E Sigaralara çekmek, MSA ve Tütün Kontrol Yasası'nın lafzı olmasa da ruhuna aykırı görünüyor. FDA şu anda sosyal medya platformlarında artan E Sigara maruziyetini çeşitli yollardan (örneğin, etkileyiciler aracılığıyla pazarlama, yaş kısıtlama araçlarının kullanılmaması) anlamaya çalışıyor. Bu durumda **[e sigara](https://wakelet.com/wake/tdX9KgiiOreJwGN03taDP)** satışına yaş sınırlaması getirilmelidir.