# Úlohy cvičenie 1 ## Úloha 1 $\sqrt{n}$ $\sqrt{n}$ je iracionálne číslo - riešim sporom Vytvorím negáciu tvrdenia a dokazujem jeho nepravdivosť Negácia: $\sqrt{n}$ je z Q ⇒$\sqrt{n}$ =$p/q$.... $p$ je zo Z a $q$ je z N ($p,q$)=1 1. $\sqrt{n}$=$p/q$ ⇒ $n$=$p^2$/$q^2$ ⇒ $n$$q^2$=$p^2$ ⇒ $n$ delí $p^2$ ⇒ $n$ delí $p$ ⇒ p=nk - z toho vyplíva že $p$ sa dá zapísať ako n násobok nejakého čísla 2. $q^2n$=$n^2$$k^2$ ⇒ $q^2$=$nk^2$ ⇒ n delí $q^2$ ⇒ $n$ delí $q$ ⇒ $q$=$n*l$ - tu nastáva spor pretože $q$ je deliteľné $n$ z čoho vyplíva že jediný spoločný deliteľ $q$ a $n$ nie je 1 ## Úloha 2: Rast prvočísel ## Úloha 4: identita 1 - riešim pomocou matematickej indukcie 1. overenie pre 1: $\sum_{i=1}^{1} \ 4i+5$= $4*1+5=9$ $2(1)^2+7*1=9$ - teraz nastáva indukčný krok: pokiaľ toto tvrdenie platí pre n=m tak platí aj pre n=m+1 2. overenie predpokladu: $\sum_{i=1}^{m+1} \ 4i+5$ =$2(m+1)^2+7*m+1$ 3. upravujem obidve strany: $\sum_{i=1}^{m+1} \ 4i+5$ =$4(m+1)+5+ \sum_{i=1}^{m} \ (4i+5)$ $2(m+1)^2+7*m+1=2 m^2+4m+2+7m+7=2 m^2+7m+4m+9$ - viem že: $\sum_{i=1}^{m} \ (4i+5)$ = $2(m)^2+7m$ takže to nahradím v prvej časti rovnice a dostanem : $2 m^2+7m+4(m+1)+5=2 m^2+7m+4m+9$ Tieto dve strany sa rovnajú takže rovnosť platí aj pre člen $m+1$ ## Úloha 5 identita 2 $\prod_{i=2}^n\frac {i-1}{i}$=$\frac1n$ - znova overím pre n=2 1. $\frac{2-1}{2}$=$\frac{1}{2}$ 2. $\frac{1}{n}$=$\frac{1}{2}$ - platí to pre n=2 takže vytvorím indukčný predpoklad ,že ak tvrdenie platí pre n=m tak plati aj pre n=m+1 3. upravujem ľavú stranu: $\prod_{i=2}^{m+1}\frac {i-1}{i}$=$(\prod_{i=2}^{m}\frac {i-1}{i})$+$\frac{(m+1)-1}{m+1}$=$\frac{1}{m}*\frac{(m+1)-1}{m+1}=\frac{1}{m+1}$ - za $(\prod_{i=2}^{m}\frac {i-1}{i})$ som dosadil $\frac{1}{m}$ na základe predpokladu - pravá strana je $\frac{1}{m+1}$ takže rovnosť platí aj pre $m+1$ ## Úloha 6 Distributivita prieniku a zjednotenia - $\bigcap_{i =1}^n\bigcup_{j=1}^m A_{ij}$=$\bigcap_{i =1}^n$ $(A_{i,1} \cup A_{i,2}\cup A_{i,3}\cup ...\cup A_{i,m})$=$(A_{1,1} \cup A_{1,2}\cup A_{1,3}\cup ...\cup A_{1,m})$$\cap$ $(A_{2,1} \cup A_{2,2}\cup A_{2,3}\cup ...\cup A_{2,m})$$\cap$$(A_{3,1} \cup A_{3,2}\cup A_{3,3}\cup ...\cup A_{3,m})$$\cap$ $...$$\cap$ $(A_{n,1} \cup A_{n,2}\cup A_{n,3}\cup ...\cup A_{n,m})$ Tento problém som si predstavil ako prienik jednotlivých zjednotení takže som si najprv vypísal zjednotenia a potom som vytvoril ich prieniky.