--- title: Kommunikationshandbok för vaccin mot covid-19 tags: languages, live-v0.1.3, swedish, entrypage permalink: https://c19vax.scibeh.org/sv lang: sv --- ![](https://i.imgur.com/CT0sqxq.png) # Kommunikationshandbok för vaccin mot covid-19 [Klicka här för att ladda ner](https://osf.io/qt5p9/download) <iframe src="https://mfr.de-1.osf.io/render?url=https://osf.io/qt5p9/?direct%26mode=render%26action=download%26mode=render" width="100%" scrolling="yes" height="680" marginheight="0" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen></iframe> <br> <br> :::warning Om PDF-webbläsaren inte visas kan du läsa och ladda ner handboken från [OSF](https://osf.io/qt5p9/) och [figshare](https://figshare.com/articles/book/Kommunikationshandbok_f_r_vaccin_mot_covid-19/14376056). ::: ---- {%hackmd GHtBRFZdTV-X1g8ex-NMQg %} {%hackmd TLvrFXK3QuCTATgnMJ2rng %} {%hackmd 0ulmR8UMTEmPBzE9qpecMw %}