# Vikipeedia e-kursus aitab teha ära uurimistöö, valmistuda olümpiaadiks, artikli­konkurssideks Osale Vikipeedia e-kursusel, kui vajad gümnaasiumis nõutud uurimistöö jaoks lisamotivatsiooni või soovid selle ära teha tänapäevaseid Interneti ühisloome vahendeid kasutades! Kahekuulise kursuse lõpuks valmiv entsüklopeediaartikkel: * Vastab gümnaasiumi lõpetamiseks vajaliku õpilasuurimuse/praktilise töö nõuetele; * Sobib esitamiseks emakeeleolümpiaadi eelvooru tööna või Vikipeedia artiklikonkurssidele; * Aitab Miljon+ projekti raames jõuda eestikeelsel Vikipeedial miljoni artiklini. Artikli koostamist juhendavad TÜ akadeemilise kirjutamise spetsialistid, osalejad saavad jooksvalt individuaalset tagasidet. Kursuse käigus tutvutakse Vikipeedia toimimispõhimõtete ja köögipoolega, digitaalse tekstiloome ja autoriõiguse nüanssidega — ning õpitakse kirjutama allikatele ja faktidele tuginevat, kõigile üheselt arusaadavat teksti. Kursus on osalejatele tasuta, algab 11. oktoobril ja lõppeb 6. detsembril, registreerumine on avatud 8. oktoobrini. Registreeru kursusele ja loe täpsemalt siit: * https://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:E-kursus Ära plagieeri Vikipeediat, osale parem selle koostamisel!