[Vietnamese] Giải mã Fomo2Moon (F2M) ================ [![](https://i.imgur.com/xSqIQQe.jpg)](https://fomo2moon.io) * [FOMO-Kit-2-MOON](http://bit.ly/FOMOKit2Moon) * [请阅读中文版](https://hackmd.io/s/rJB8NvSgV) * [សូមអានជាភាសាខ្មែរ](https://hackmd.io/s/SJeJ7jSUxE) * [日本語版をお読みください](https://hackmd.io/s/Byg85SUgV) * [한국어 버전을 읽어 보시기 바랍니다](https://hackmd.io/s/Hymzg_BlN) * [Please Read The English Version](https://hackmd.io/s/HJ5oJ1p1E) * [Xin Vui Lòng Đọc Bản Tiếng Việt](https://hackmd.io/s/r1u2qr8lE) * [Mangyaring basahin ang Filipino version](https://hackmd.io/s/B1F8jB8lN) * [Пожалуйста прочитайте русскую версию](https://hackmd.io/s/HJIFoS8xE) <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/7Iu3-QW4p0E" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> **Vào ngay vấn đề chính!** * [Kiếm tiền với F2M](#-Kiếm-Tiền-Với-F2M) * [F2M tuyệt vời thế nào](#-F2M-Tuyệt-Vời-Thế-Nào) * [Tổng Quan](#-Tổng-Quan) * [Điều kiện cài đặt](#-Điều-Kiện-Cài-Đặt) * [Luật xồ số](#-Luật-Xổ-Số) * [Các Giải thưởng](#-Các-Giải-Thưởng) * [Giải Lớn](#-Giải-Lớn) * [Giải Vừa-Nhỏ](#-Giải-Vừa-Nhỏ) * [Mua Vé](#-Mua-Vé) * [Thời gian mỗi Vé cộng thêm](#-Thời-Gian-Mỗi-Vé-Cộng-Thêm) * [Giá mỗi Vé](#-Giá-Mỗi-Vé) * [Phân bổ tiền thưởng](#-Phân-Bổ-Tiền-Thưởng) * [Quay kết quả xổ sổ ](#-Quay-Kết-Quả-Xổ-Số) * [Đồng hồ đếm ngược](#-Đồng-Hồ-Đếm-Ngược) * [Giải cho Người Cuối Cùng](#-Giải-Cho-Người-Cuối-Cùng) * [Xác suất Thắng](#-Xác-Suất-Thắng) * [Nhận Giải](#-Claim-Rewards) * [Rút lợi nhuận về](#-Rút-Lợi-Nhuận-Về) * [Vòng xổ số cuối](#-Vòng-Xổ-Số-Cuối) * [Mua Token](#-Mua-Token) * [Vòng ZERO](#-Vòng-ZERO) * [Hoa hồng Giới thiệu](#-Hoa-Hồng-Giới-Thiệu) * [Bốn cách kiếm tiền](#-Bốn-Cách-Kiếm-Tiền) * [Thu nhập Sớm](#-Thu-Nhập-Sớm) * [Thu nhập Cổ tức](#-Thu-Nhập-Cổ-Tức) * [Thu nhập Giới thiệu](#-Thu-Nhập-Giới-Thiệu) * [Thu nhập Thắng giải](#-Thu-Nhập-Thắng-Giải) * [Thời hạn nhận giải](#-Thời-Hạn-Nhận-Giải) * [Cơ chế tăng giá Token](#-Cơ-Chế-Tăng-Giá-Token) * [Giá mua Token](#-Giá-Mua-Token) * [Giá bán Token](#-Giá-Bán-Token) * [Ai cũng có phần thưởng](#-Ai-Cũng-Có-Lợi-Nhuận) * [Người chơi](#-Người-Chơi) * [Người giữ Token](#-Người-Giữ-Token) * [Người xây cộng đồng](#-Người-Xây-Cộng-Đồng) * [Sáng tạo Kỹ thuật](#-Sáng-Tạo-Kỹ-Thuật) * [16 bước tiến lớn so với Fomo3D](#16-Bước-Tiến-Lớn-So-Với-Fomo3D) * [Thuật toán Ngẫu nhiên Tuyệt đối](#-Thuật-Toán-Ngẫu-Nhiên-Tuyệt-Đối) * [Hệ thống Quản lý Thu nhập](#-Hệ-Thống-Quản-Lý-Thu-Nhập) * [Hệ thống Minh bạch ](#-Hệ-Thống-Minh-Bạch) * [Hệ thống Bảo mật](#-Hệ-Thống-Bảo-Mật) * [Thuyết Trò chơi Ứng dụng ](#-Thuyết-Trò-Chơi-Ứng-Dụng) * [Cơ chế Bình ổn Giải thưởng](#-Cơ-Chế-Bình-Ổn-Giải-Thưởng) * [Cơ chế Chống Bán tháo](#-Cơ-Chế-Chống-Bán-Tháo) * [Tiết kiệm Gas trên Ethereum](#-Tiết-Kiệm-Gas-Trên-Ethereum) * [Cân bằng Lợi ích](#-Cân-Bằng-Lợi-Ích) * [Thiết kế Trường tồn](#-Thiết-Kế-Trường-Tồn) * [Cơ chế "Giữ lửa"](#-Cơ-Chế-Giữ-Lửa) * [Tìm hiểu DApp-Xổ số Blockchain](#-Tìm-Hiểu-DApp-Xổ-Số-Blockchain) * [Hướng dẫn Cài đặt](#-Hướng-Dẫn-Cài-Đặt) * [Kế hoạch Tương lai](#-Kế-Hoạch-Tương-Lai) * [Phát triển Sản phẩm](#-Phát-Triển-Sản-Phẩm) * [Tương tác với Chúng tôi!](#-Tương-Tác-Với-Chúng-Tôi) **Không tiện đọc?** Hãy xem [video giới thiệu và hướng dẫn chính thức](#)! **Nếu có bất kỳ Câu hỏi/Phản Hồi/Đóng Góp nào**, vui lòng liên lạc bằng cách điền vào [biểu mẫu này](#)! * * * <a name="Kiếm-tiền-với-F2M"></a> Kiếm Tiền Với F2M -------------------- Chương trình Xổ số Blockchain F2M phân phát **TẤT CẢ** số ETH người chơi nạp vào mua vé đến với cho [người chơi may mắn](#-Bốn-Cách-Kiếm-Tiền). Có **rất nhiều** cách để bạn thắng được số ETH này: 1. [Mua Vé](#-Mua-Vé) để thắng [Giải Lớn](#-Giải-Lớn), cơ hội trúng đến tổng cộng **6,000 ETH** mỗi vòng; 2. [Mua Vé](#-Mua-Vé) để thắng [Giải Vừa-Nhỏ](#-Giải-Vừa-Nhỏ), cơ hội trúng đến tổng cộng **3,000 ETH** mỗi vòng; 3. [Mua Vé](#-Mua-Vé) sớm để kiếm [Thu nhập Sớm](#-Thu-Nhập-Sớm), nhân đến tối đa **300%** tiền đầu tư mỗi vòng; 4. [Mua Token](#-Mua-Token) để kiếm [Thu nhập Cổ tức](#-Thu-Nhập-Cổ-Tức) tỉ lệ với lượng Token mà bạn nắm giữ, lượng cổ tức này đến từ **10%** từ tất cả tiền mua Vé/mua Token trên hệ thống, và **10%** giá trị từ các phần thưởng mỗi khi có người thắng; **dự kiến** hòa vốn và có lời sau **30 ngày**; 5. [Giới thiệu](#-Giới-Thiệu) và giúp bạn bè của bạn chơi để kiếm [Hoa Hồng Giới thiệu](#-Hoa-Hồng-Giới-Thiệu), tổng hoa hồng tới **15%** từ tiền mua Vé/mua Token của vô hạn tầng những người phía dưới bạn. 6. Chỉ cần truy cập website [F2M](https://fomo2moon.io) đúng lúc một vòng xổ số sắp kết thúc và nhấn vào nút [Draw Results](#-Quay-Kết-Quả-Xổ-Số) để thắng được [Giải Người Cuối cùng](#-Giải-Cho-Người-Cuối-Cùng) có giá trị tổng cộng lên đến **100 ETH** mỗi vòng. <a name="-F2M-tuyệt-vời-thế-nào"></a> F2M Tuyệt Vời Thế Nào -------------------- F2M ban đầu được lấy ý tưởng từ chương trình Xổ số kiểu Mỹ cực kỳ nổi tiếng [Mega Millions](#https://www.megamillions.com) với đỉnh điểm giải thưởng được trao lên đến **1,537 tỷ đô la** vào [23 Tháng 10, 2018](#https://www.cbsnews.com/news/mega-millions-world-record-1-6-billion-jackpot-south-carolina-winning-ticket-today-2018-10-24). Ngoài ra, F2M thừa kế cảm hứng từ DApp/Xổ số Blockchain có doanh thu cao nhất năm 2018 tên là Fomo3D (F3D) đã dùng Hợp đồng Thông minh (Smart Contract) để xử lý tổng lưu lượng ETH chảy qua là [**540,000 ETH**](#http://exitscam.me/p3d) và hiện giờ còn ngậm lại [**32,000 ETH**](#https://etherscan.io/address/0xb3775fb83f7d12a36e0475abdd1fca35c091efbe) (thời điểm 15 Tháng 12, 2018). Hiện tại, Fomo3D xem như đã **chết** sự sụp đổ này là kết quả của một loạt những thiếu sót. Những thiếu sót và sai lầm của Fomo3D đã được phân tích và [khắc phục bởi Seizo Noneed](#-Avoid-F3D-Loopholes) trong suốt quá trình làm Fomo2Moon để tạo ra một phiên bản Cao cấp, Trí tuệ, Bảo mật, Cuốn hút và Trường tồn hơn. Xin đem đến Fomo2Moon (F2M) - chương trình Xổ số Blockchain với công nghệ và chính sách tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay, như [Cân bằng Lợi ích](#-Cân-Bằng-Lợi-Ích), [Thiết kế Trường tồn](#-Thiết-Kế-Trường-Tồn), [Cơ chế "Giữ Lửa"](#-Cơ-Chế-Giữ-Lửa) cùng tâm huyết của đội ngũ. Một số cải tiến nổi bật của F2M: 1. [Thuật toán Ngẫu nhiên Tuyệt đối](#-Thuật-Toán-Ngẫu-Nhiên-Tuyệt-Đối) đưa tính **công bằng trong việc quay xổ số** lên hàng đầu; 2. [Hế thống Quản lý Thu nhập](#-Hệ-Thống-Quản-Lý-Thu-Nhập) cho phép tối ưu hoá và đảm bảo nguồn lợi nhuận cho bạn; 3. [Hệ thống Minh bạch](#-Hệ-Thống-Minh-Bạch); 4. [Hệ thống Bảo mật](#-Hệ-Thống-Bảo-Mật); 5. [Thuyết trò chơi Ứng dụng](#-Thuyết-Trò-Chơi-Ứng-Dụng) tạo nên tính bền vững và duy trì hứng thú; 6. [Cơ chế Bình ổn Giải thưởng](#-Cơ-Chế-Bình-Ổn-Giải-Thưởng) qua các vòng để tạo nên sự bền vững; 7. [Cơ chế Chống Bán tháo](#-Cơ-Chế-Chống-Bán-Tháo) giúp ổn định mạng lưới Ethereum; 8. [Tiết kiệm Gas trên Ethereum](#-Tiết-Kiệm-Gas-Trên-Ethereum) để tối giảm sự lãng phí gas và tối ưu hoá lợi nhuận của bạn. <a name="-Tổng-Quan"></a> Tổng Quan -------------------- 1. Đây là Chương trình Xổ số Blockchain dành cho [mọi người](#-Ai-Cũng-Có-Lợi-Nhuận) đều có thể chiến thắng! 2. Một vòng Xổ số kết thúc khi **1 trong 2 [Đồng hồ đếm ngược](#-Đồng-Hồ-Đếm-Ngược) đếm về 00:00:00**, là lúc số được xổ để quyết định **3 người thắng cuộc** sẽ chia nhau [Giải Lớn](#-Giải-Lớn). 3. Khi một vòng Xổ số bắt đầu, **Đồng hồ 1** sẽ đếm ngược từ **3 giờ**, **Đồng hồ 2** sẽ đếm ngược từ **7 ngày**. 4. Mỗi vòng chơi, bạn có thể mua 1 hoặc nhiều [Vé](#-Mua-Vé), mỗi Vé sẽ **cộng thêm thời gian vào Đồng hồ thứ 1** (không vượt quá giới hạn **12 giờ**). Giá Vé khởi điểm là **0.002 ETH**. Mỗi khi Vé được mua, **giá Vé sẽ tăng** nhẹ. 5. Mỗi lượt mua Vé sẽ quay sổ xố 2 lần để quyết định xem người mua có trúng **1 trong 2 [Giải Vừa-Nhỏ](#-Giải-Vừa-Nhỏ)** hay không. 6. Bạn có thể [Mua Token](#-Mua-Token) để kiếm thu nhập thụ động **xuyên suốt tất cả các vòng**. 7. Bạn kiếm được nguồn thu nhập thụ động từ việc mua Vé, mua Token và [Hoa hồng giới thiệu](#-Hoa-Hồng-Giới-Thiệu). 8. Khi bất kỳ phần thưởng nào (Giải Lớn, Giải Vừa, Giải Nhỏ) được trúng, thì **tất cả người nắm giữ token đều có phần**! 9. Khi vòng Sổ xố kết thúc, một phần của tất cả các Giải thưởng (Giải Lớn, Giải Vừa, Giải Nhỏ) sẽ được [chuyển sang](#-Các-Giải-Thưởng) cho các Giải thưởng tương ứng của vòng sau, vì vậy mỗi hũ Giải thưởng sẽ **luôn có nhiều tiền** khi mỗi vòng Xổ số bắt đầu. 10. Sau khi mỗi vòng Xổ số kết thúc, vòng tiếp theo sẽ bắt đầu sau **24 tiếng đồng hồ**. <a name="-Điều-Kiện-Cài-Đặt"></a> Điều Kiện Cài Đặt -------------------- Bạn có thể tham gia bất cứ lúc nào bằng cách truy cập website [Fomo2Moon](#https://Fomo2Moon.io). Để tham gia F2M, bạn cần chuẩn bị: 1. [Metamask](#http://metamask.io/) cài đặt trên máy tính của bạn hoặc TrustWallet ([iOS](#https://itunes.apple.com/us/app/trust-ethereum-wallet/id1288339409) hoặc [Android](#https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wallet.crypto.trustapp)) trên điện thoại của bạn; 2. [Ethereum](#Purchase-VéTokens-with-Ethereum) khả dụng trong ví Metamask hoặc Trustwallet; 3. Truy cập website [Fomo2Moon](#https://Fomo2Moon.io) và bắt đầu mua [Vé](#-Mua-Vé) hoặc [Token](#-Mua-Token)! Xin đọc kỹ [Hướng dẫn Cài đặt](#-Hướng-Dẫn-Cài-Đặt). <a name="-Luật-Sổ-Xố"></a> Luật Xổ Số -------------------- ### <a name="-Các-Giải-Thưởng"></a> Các Giải Thưởng Mỗi vòng, 1. Chỉ có **duy nhất MỘT [Giải Lớn](#-Giải-Lớn)**, được chứa trong Grand Chest; 2. Chỉ có tối đa **BA người thắng** được Giải Lớn; 3. Mỗi vòng không có giới hạn số người thắng các [**Giải Vừa-Nhỏ**](#-Giải-Vừa-Nhỏ), được chứa trong Major Chest và Minor Chest; 4. Cuối cùng là [**Giải Người cuối cùng**](#-Giải-Cho-Người-Cuối-Cùng) có **TÁM Người thắng**. #### <a name="-Giải-Lớn"></a> Giải Lớn * Mỗi vòng Xổ số kết thúc và quay Sổ xố khi **1 trong 2 [Đồng hồ đếm ngược](#-Đồng-Hồ-Đếm-Ngược) đếm về 00:00:00**. * Xổ số được quay 3 lượt để tìm ra **3 Người thắng** chia nhau Giải Lớn, được chứa trong Grand Chest. * 3 suất thắng giải có thể trùng nhau, nghĩa là về lý thuyết bạn có thể **thắng cả BA LẦN**! * 3 suất thắng giải sẽ được xác định bằng [Thuật toán Ngẫu nhiên và Công bằng Tuyệt đối](#-Thuật-Toán-Ngẫu-Nhiên-Tuyệt-Đối). * Mỗi lần Quay Sổ xố sẽ có một phần xác suất thấp cho việc không có Người thắng. Có nghĩa là mỗi vòng sẽ có 0, 1, 2, hoặc 3 Người thắng Giải Lớn. Cơ chế này được tạo ra để cân bằng giải thưởng qua các vòng. * Khi Giải Lớn có người thắng, lượng ETH trong Hũ Lớn sẽ được chia như sau: |Phần trăm|Phân phát đến| |---|---| |10%|[Hũ Cổ tức](#-Thu-Nhập-Cổ-Tức)| |60%|20% nhân cho 3 Người thắng| |27%|Chuyển sang Hũ Lớn tiếp theo| |1%|[Giải Người Cuối Cùng](#-Giải-Cho-Người-Cuối-Cùng)| |2%|Phát triển dự án| * [Xác suất thắng](#-Xác-Suất-Thắng) của bạn được tính bằng [Hệ số nhân Trúng giải](#), hệ số này tăng theo mỗi lượt mua Vé. * Khi F2M sẵn sàng để nâng cấp hệ thông, hàm LastRound() sẽ được kích hoạt, 27% thay vì chuyển sang Hũ Lớn tiếp theo sẽ được chuyển vào [Hũ Cổ tức](#-Thu-Nhập-Cổ-Tức). Tuy nhiên chương trình Xổ số sẽ không kết thúc trước Vòng #18. #### <a name="-Giải-Vừa-Nhỏ"></a> Giải Vừa-Nhỏ * Giải Vừa-Nhỏ được chứa trong Major Chest và Minor Chest. * Mỗi lượt mua Vé trên 0.1 ETH sẽ được quay Xổ số một lần để có cơ hội giành được Giải Vừa-Nhỏ trong Major Chest và Minor Chest. * Cơ hội để giành được giải thưởng Giải Vừa-Nhỏ là 0.1% (**1 phần 1000**). Nghĩa là bạn có thể thắng Giải Vừa, Giải Nhỏ, hoặc cả hai. * Khi Giải Vừa-Nhỏ được kích hoạt, số lượng ETH trong Major Chest hoặc Minor Chest được chia như sau: |Phần trăm|Phân phát đến| |---|---| |10%|[Hũ Cổ tức](#-Thu-Nhập-Cổ-Tức)| |60%|Người thắng cuộc| |28%|Chuyển sang Major/Minor Chest tiếp theo| |2%|Phát triển Sản phẩm| * Khi một vòng Xổ số kết thúc, 98% số lượng ETH trong Major Chest và Minor Chest sẽ chuyển sang vòng tiếp theo. * Khi F2M sẵn sàng để nâng cấp hệ thông, hàm LastRound() sẽ được kích hoạt, 28% thay vì chuyển sang Hũ Lớn tiếp theo sẽ được chuyển vào [Hũ Cổ tức](#-Thu-Nhập-Cổ-Tức). Tuy nhiên chương trình Xổ số sẽ không kết thúc trước Vòng #18. ### <a name="-Đồng-Hồ-Đếm-Ngược"></a> Đồng Hồ Đếm Ngược Một vòng Xổ số kết thúc khi 1 trong 2 Đồng hồ đếm ngược về 00:00:00 1. **Đồng hồ 1** đếm ngược từ **3 giờ**. Mỗi lượt mua Vé sẽ [cộng thêm thời gian](#-Thời-Gian-Mỗi-Vé-Cộng-Thêm) vào Đồng hồ 1 (nhưng không bao giờ vượt quá 12 tiếng đồng hồ). 2. **Đồng hồ 2** đếm ngược từ **7 ngày**. ### <a name="-Mua-Vé"></a> Mua Vé Mỗi Vé đại diện cho một cơ hội bằng nhau để thắng Giải Lớn. Lượng ETH đổ vào khi bạn mua Vé được phân bổ như sau: |Phần trăm|Phân phát đến| |---|---| |10%|[Hũ Cổ tức](#-Thu-Nhập-Cổ-Tức)| |15%|[Giới thiệu người chơi](#-Thu-Nhập-Giới-Thiệu)| |1%|[Mua Tokens](#-Thu-Nhập-Cổ-Tức)| |22%|[Hũ Thu nhập Sớm](#-Thu-Nhập-Sớm)| |50%|[Phân cho các Hũ Giải thưởng](#-Phân-Bổ-Tiền-Thưởng)| |2%|Phát triển Sản phẩm| Số hiệu của mỗi Vé chính là số thứ tự của Vé đó khi được mua. Số Vé này là cơ sở để xác định người thắng giải như mỗi vòng kết thúc và quay ra kết quả Xổ số. #### <a name="-Thời-Gian-Mỗi-Vé-Cộng-Thêm"></a> Thời Gian Mỗi Vé Cộng Thêm Mỗi Vé bạn mua sẽ cộng thêm thời gian cho Đồng hồ 1 (nhưng không vượt quá tối đa 12 giờ). Càng nhiều người mua Vé, thời gian mỗi Vé cộng vào sẽ giảm dần, để cho vòng Xổ số sớm kết thúc: ``` n = Tổng số Vé tại thời điểm hiện tại Số giây cộng thêm mỗi Vé = 30 - ((n+1)/3,450,000)^6 ``` #### <a name="-Giá-Mỗi-Vé"></a> Giá Mỗi Vé Với mỗi lượt mua Vé, giá Vé sẽ tăng dần. Giá Vé sẽ tăng cực kỳ nhanh trong suốt vòng Xổ số: ``` n = Tổng số Vé tại thời điểm hiện tại Giá mỗi Vé = 0.002 + ((n+1)/3,680,000)^6/666 ``` #### <a name="-Phân-Bổ-Tiền-Thưởng"></a> Phân Bổ Tiền Thưởng Số Ether đổ vào Các giải thưởng sẽ được phân bổ như sau: |Phần trăm|Phân phát đến| |---|---| |68%|Giải Lớn| |24%|Giải Vừa| |8%|Giải Nhỏ| ### <a name="-Quay-Kết-Quả-Xổ-Số"></a> Quay Kết Quả Xổ Số Khi 1 trong 2 Đồng hồ đếm ngược tới 00:00:00 và vòng Xổ số kết thúc, một nút "Draw Results" sẽ xuất hiện trên website [Fomo2Moon](#https://fomo2moon.io). Ai vào website đúng lúc và nhấn thành công vào nút đó (giao dịch đầu tiên được xác thực trên blockchain) sẽ thắng [Giải Người cuối cùng](#-Giải-Cho-Người-Cuối-Cùng). Blockhash của giao dịch quay Xổ số là yếu tố chính để quyết định Người thắng giải. Blockhash đó còn được [hash với thuật toán SHA256 và "thêm muối"](#-Quay-Kết-Quả-Xổ-Số) bằng đoạn text "muối" nhập vào bởi những người mua Vé. Vé số trúng giải được xác định dựa trên con số đã được xào nấu chia cho tổng số số Vé được nhân với [Hệ số nhân trúng giải](#-Xác-Suất-Thắng). #### <a name="-Giải-Cho-Người-Cuối-Cùng"></a> Giải Cho Người Cuối Cùng Tổng giá trị Giải Người Cuối Cùng mỗi vòng là **1% của tổng ETH trong Hũ Lớn**. Khi 1 trong 2 Đồng hồ đếm ngược về 00:00:00 và vòng Xổ số kết thúc, một nút "Draw Results" (Quay Xổ số)sẽ xuất hiện trên website [Fomo2Moon](#https://fomo2moon.io). Ai nhấp thành công vào nút đó (giao dịch được xác nhận thành công trên blockchain) sẽ thắng 30% của tổng giá trị Giải Người Cuối Cùng (30% của 1% của Hũ Lớn). Sau khi đã có người chiến thắng đầu tiên, cứ sau 15 giây thì sẽ có 1 nút "Claim Bounty" hiện ra ở đúng vị trí đấy. Ai nhấp thành công vào nút đó (giao dịch được xác nhận thành công trên blockchain) sẽ thắng 10% của tổng giá trị Giải Người Cuối Cùng (10% của 1% của Hũ Lớn). Có tổng cộng 7 người có thể nhấn "Claim Bounty" và thắng. Mỗi user chỉ có thể trúng được duy nhất MỘT Giải Người Cuối Cùng của mỗi vòng. #### <a name="-Xác-Suất-Thắng"></a> Xác Suất Thắng Xác suất thắng của bạn được xác định trên tổng số Vé bạn đã mua nhân với Hệ số nhân trúng thưởng (Lotto-Mulplier). Hệ số nhân trúng giải được xác định như sau: ``` n = Tổng số Vé tại thời điểm hiện tại Hệ số nhân trúng giải = 1 + 18 * (n/3,680,000)^6 ``` Vì vậy càng gần cuối mỗi vòng, bạn sẽ càng có nhiều cơ hội thắng trên mỗi Vé đã mua. ### <a name="-Nhận-Giải-Thưởng"></a> Nhận Giải Thưởng Khi bạn thắng Giải Lớn hoặc Giải Vừa-Nhỏ, nút "Claim Rewards" (Nhận giải) sẽ xuất hiện trên website [F2M](#https://fomo2moon.io). Nếu bạn nhấp vào nút đó (và giao dịch đó được xác nhận thành công trên blockchain) đúng giờ, phần thưởng của bạn sẽ được xác nhận và chuyển về ví Metamask hoặc Trustwallet. Bạn nên kiểm tra thường xuyên để Nhận Phần thưởng kịp thời trước khi [Quá hạn](#-Thời-Hạn-Nhận-Giải). Ngoài ra để có thể Nhận Phần thưởng, bạn phải mua ít nhất một Vé trong vòng Xổ số hiện tại. ### <a name="-Rút-Lợi-Nhuận-Về"></a> Rút Lợi Nhuận Về Có tới BỐN cách để kiếm tiền ETH với F2M, tương ứng với [BỐN loại lợi nhuận](#-Bốn-Cách-Kiếm-Tiền). Khi tiền dư trong trong tài khoản của bạn (tổng thu nhập trừ đi số tiền đã rút) là dương, bạn có thể nhấn vào nút "Withdraw" (Rút lợi nhuận) để rút khoản tiền đó về ví Metamask hoặc Trustwallet. Bạn nên kiểm tra thường xuyên để rút lợi nhuận về trước khi [Quá hạn](#-Thời-Hạn-Nhận-Giải). Để đạt điều kiện rút lợi nhuận về, bạn phải mua ít nhất một Vé trong vòng Xổ số hiện tại. ### <a name="-Vòng-Xổ-Số-Cuối"></a> Vòng Xổ Số Cuối Khi F2M được nâng cấp, hàm LastRound () sẽ được kích hoạt, lượng ETH nếu không chuyển đến Grand/Major/Minor Chest tiếp theo thì sẽ chuyển đến [Hũ Cổ tức](#-Thu-Nhập-Cổ-Tức). Vòng tối thiểu để trở thành Vòng Cuối cùng là Vòng #18. ### <a name="-Mua-Token"></a> Mua Token Bạn có thể mua F2M Token để kiếm [Thu Nhập Cổ Tức](#-Thu-Nhập-Cổ-Tức) thụ động. Số lượng ETH khi bạn mua Token sẽ được phân bổ như sau: |Phần trăm|Phân phát đến| |---|---| |10%|[Hũ Cổ tức](#-Thu-Nhập-Cổ-Tức)| |15%|[Hoa hồng Giới thiệu](#-Thu-Nhập-Giới-Thiệu)| |73%|Được ngậm trong F2M Token Smart Contract| |2%|Phát triển Sản phẩm| [Giá mua Token](#-Giá-Mua-Token) được tính ra chủ yếu từ tốc độ sinh lời từ [Thu nhập Cổ tức](#-Thu-nhập-Cổ-tức) của mỗi Token F2M. Thời gian hoàn vốn và bắt đầu có lãi sau khi mua Token là khoảng **1 tháng** sau khi mua. Ví dụ mỗi Token đang đem về cho Người giữ Token là 1 ETH/Token/ngày, khi đó theo công thức trên, giá mua Token sẽ là khoảng 30 ETH/Token tại thời điểm đó. Như vậy sau khoảng 30 ngày, bạn sẽ hòa vốn và bắt đầu có lợi nhuận. Khi bạn bán Tokens, [Giá bán Token](#-Giá-Bán-Token) được xác định bằng tổng số ETH hiện đang có trong F2M Token Smart Contract và lượng Tokens đang lưu hành ngoài thị trường. #### <a name="-Round-ZERO"></a> Vòng ZERO Qua bắt đầu vòng mới, một phần Giải thưởng của vòng hiện tại sẽ được chuyển sang Giải thưởng tương ứng của vòng tiếp theo để không có Giải thưởng nào trống khi. Để làm cho giải thưởng của vòng #1 không bị trống, chúng ta sẽ có vòng ZERO, vòng này sẽ không thể mua Vé mà chỉ có thể [Mua Tokens](#-Mua-Tokens) với giá gốc cố định **0.002** và phân bổ vào các giải thưởng như sau: |Phần trăm|Phân phát đến| |---|---| |10%|[Hũ Cổ tức](#-Thu-nhập-Cổ-tức)| |15%|[Hoa Hồng Giới thiệu](#-Giới-thiệu-người-chơi)| |45%|[Các Giải Thưởng](#-Prize-Distribution)| |28%|Được ngậm trong F2M Token Smart Contract| |2%|Phát triển Sản phẩm| Điều kiện cho Vòng ZERO kết thúc là khi tổng lượng ETH trong Giải Lớn, Vừa, Nhỏ đạt mức **360 ETH**. Nghĩa là tổng hạn mức mua Token trong Vòng ZERO này là **800 ETH**. Sau khi Vòng ZERO kết thúc, giá bán Token sẽ tăng ít nhất **bốn lần**. ### <a name="-Hoa-Hồng-Giới-Thiệu"></a> Hoa Hồng Giới Thiệu Để tham gia hệ thống giới thiệu của F2M, nhấp vào "Register a username" (đăng ký tên tài khoản) ở đầu trang và chọn 1 username cho riêng mình. Phí tham gia chỉ có **0.01 ETH**. Phí này dùng để đóng góp vào quỹ Phát triển Sản phẩm gồm nhà phát triển và các nhân viên quản lý cộng đồng. Lưu ý rằng bạn bắt buộc phải đăng ký username để nhận được [Thu nhập Giới thiệu](#-Hoa-Hồng-Giới-Thiệu). Username của bạn sẽ có trong đường link giới thiệu mà bạn chia sẻ với người chơi khác. Username của bạn, số ID của bạn và địa chỉ ví của bạn đều có thể dùng để làm link giới thiệu (ví dụ: https://fomo2moon.io/<playerid/wallet address/username>). Bạn có thể sao chép link giới thiệu từ Tab Referrals và chia sẻ với bạn bè hoặc thành viên của các cộng đồng khác nhau. Bạn sẽ nhận được [Thu nhập Giới thiệu](#-Hoa-Hồng-Giới-Thiệu) từ tất cả lượng ETH dùng để mua Vé/Token qua link giới thiệu của bạn. Và người được bạn giới thiệu chẳng tốn kém thêm gì. Trong F2M, link giới thiệu của người tham gia sẽ được lưu trong hợp đồng thông minh, tức là bạn sẽ nhận được hoa hồng giới thiệu từ tất cả những người tham gia bạn giới thiệu mỗi khi họ mua, trên tất cả trình duyệt lẫn máy tính, đảm bảo rằng người quảng bá chương trình sẽ có thu nhập thụ động rất lớn từ người tham gia. Thực sự thì cơ chế giới thiệu của F2M vô cùng gây nghiện. Bạn sẽ liên tục nhận được hoa hồng giới thiệu từ người mua cho đến khi họ mua qua link giới thiệu của người khác. <a name="-Bốn-Cách-Kiếm-Tiền"></a> Bốn Cách Kiếm Tiền -------------------- ### <a name="-Thu-Nhập-Sớm"></a> Thu Nhập Sớm Khi vòng chơi bắt đầu, bạn mua vé càng nhanh thì bạn càng kiếm được nhiều hơn một nguồn thu nhập gần như đảm bảo theo lý thuyết. Mua vé sớm vào đầu vòng Xổ số để hưởng doanh thu 300% số tiền bỏ ra mua Vé. Khi ai đó [Mua Vé](#-Mua-Vé), 22% từ ETH nhận về sẽ được phân phối cho cho tất cả người tham gia đã mua Vé trước người đó trong cùng vòng Xổ số đó. Số lượng ETH mà mỗi người tham gia nhận được tương ứng với tỷ lệ số lượng Vé đã mua của bạn nhân với Hệ số nhân Lợi nhuận sớm (Early-Multiplier) so với Tổng số lượng Vé đã nhân với Hệ số nhân Lợi nhuận sớm. Về mặt lý thuyết, bạn sẽ nhận được tổng số ETH đã dùng để mua Vé nhân với 22% nhân tiếp cho Hệ số nhân Lợi nhuận Sớm của bạn. Ví dụ nếu bạn dùng **10 ETH** để mua vé khi **Hệ số nhân Thu nhập sớm là 14**, thì bạn sẽ thu được **10 x 22% x 14** bằng gần bằng **30.8 ETH**, tương đương với doanh thu dự kiến **300%** số tiền bỏ ra. Khi vòng chơi mới bắt đầu, **Hệ số nhân Thu nhập sớm bằng 14** và sau đó giảm dần theo thời gian theo công thức: ``` n = Số lượng Vé hiện tại Hệ số nhân Thu nhập sớm = 1 + 13/(1 + 26 x (n/1,580,000)^6) ``` ### <a name="-Thu-nhập-cổ-tức"></a> Thu Nhập Cổ Tức 10% số ETH đến từ các nguồn sau đây sẽ đóng góp vào Hũ chứa Thu nhập Cổ tức chung: 1. [Mua Vé](#-Mua-Vé) 2. [Mua Token](#-Mua-Token) 3. Nổ hũ [Giải Lớn](#-Giải-Lớn) 4. Nổ hũ [Giải Vừa-Nhỏ](#-Giải-Vừa-Nhỏ) Người nắm giữ token F2M sẽ nhận được một lượng ETH từ Hũ chứa Cổ tức trên tương ứng với tỷ lệ token F2M người đó nắm giữ so với Số lượng token F2M đang lưu hành. Ví dụ, có 1000 Token đang lưu hành và bạn đang nắm giữ 10 Token. Khi 1000 ETH được phân phối vào Hũ chứa Cổ tức, bạn sẽ nhận được 1000 ETH x 10 / 1000 = 10 ETH. Mua Token sớm để tối đa hoá lợi nhuận vì giá Token sẽ tăng rất nhanh. **Dự kiến hòa vốn mua Token sau 30 ngày**. Ví dụ mỗi Token đang đem về cho Người giữ Token là 1 ETH/Token/ngày, khi đó theo công thức trên, giá mua Token sẽ là khoảng 30 ETH/Token tại thời điểm đó. Như vậy sau khoảng 30 ngày, bạn sẽ hòa vốn và bắt đầu có lợi nhuận. ### <a name="-Thu-Nhập-Giới-Thiệu"></a> Thu Nhập Giới Thiệu Kiếm được hoa hồng KHÔNG GIỚI HẠN tầng từ những người đăng ký theo lời mời của bạn. Giúp bạn bè của bạn học cách tham gia và kiếm được 15% tiền từ Mua Vé/Token của vô hạn tầng những người tham gia dưới bạn! Bạn trực tiếp nhận được 7,5% ETH tiền mua Vé/Token từ bạn bè trực tiếp cấp 1, 3,75% từ bạn bè cấp thứ 2, v.v. |Cấp|Hoa Hồng| |---|---| |1|7,5%| |2|3,75%| |3|1,875%| |4|0,9375%| |...|...| ### <a name="-Thu-Nhập-Thắng-Giải"></a> Thu Nhập Thắng Giải Thu nhập Thắng giải của bạn đến từ các nguồn: 1. Quay Xổ số thắng [Giải Lớn](#-Giải-Lớn) 2. Quay Xổ số thắng [Giải Vừa-Nhỏ](#-Giải-Vừa-Nhỏ) 3. [Giải Người Cuối Cùng](#-Giải-Cho-Người-Cuối-Cùng) ### <a name="-Thời-Hạn-Nhận-Giải"></a> Thời Hạn Nhận Giải Bạn có nghĩa vụ phải Nhận hoặc Rút thu nhập của mình thường xuyên, nếu không Thu nhập của bạn sẽ được tái phân phối lại như sau: |Các loại thu nhập|Thời gian Hết hạn|Tái phân phối tới| |--- |--- |--- |--- | |Thu nhập Tham gia Sớm|7 ngày|[Hũ Cổ tức](#-Thu-Nhập-Cổ-Tức)| |Thu nhập Cổ tức|7 ngày|[Hũ Cổ tức](#-Thu-Nhập-Cổ-Tức)| |Thu nhập Hoa hồng|7 ngày|Đến người giới thiệu phía trên| |Thu nhập Thắng giải (Giải Người Cuối Cùng)|7 ngày|[Hũ Cổ tức](#-Thu-Nhập-Cổ-Tức)| |Thu nhập Thắng giải (Giải thưởng)|7 ngày|[Hũ Cổ tức](#-Thu-Nhập-Cổ-Tức)| Điều kiện để Nhận hoặc Rút Thu nhập Cổ tức, Thu nhập Hoa hồng và Giải Người Cuối Cùng là phải đã mua ít nhất MỘT Vé trong vòng đó. <a name="-Cơ-chế-tăng-giá-Token"></a> Cơ Chế Tăng Giá Token -------------------- 1. Tổng lượng cung của F2M Token là **8,000,000**. 2. Token F2M trực tiếp mang lại lợi nhuận ngay lập tức cho tất cả những người nắm giữ F2M qua việc cổ tức mỗi khi bất Vé/Token nào được mua và mỗi lần có người thắng bất cứ Giải thưởng nào. 3. Số tiền Cổ tức bạn nhận được tính bằng Tổng số tiền đổ vào Hũ chứa Cổ tức nhân với số lượng Token bạn giữ, chia cho tổng số lượng Token lưu hành. 4. Giá Mua Token được hệ tính ra dựa trên nhu cầu thị trường và tăng cực kỳ nhanh dựa theo [Tỷ lệ sinh cổ tức của F2M Token](#-Giá-Mua-Token). Càng nhiều Cổ tức được trả mỗi ngày, **giá Token càng tăng** nhanh. 5. Về dài hạn, tổng lượng Token lưu hành càng gần với tổng lượng cung (8.000.000 Token) thì **giá Token càng tăng**, bất kể số tiền Cổ tức hàng ngày tăng hay giảm, theo công thức dưới đây. 6. Mỗi khi có người [mua Vé](#-Mua-Vé), 1% số ETH bỏ ra mua vé sẽ được chuyển đi mua Token. Tuy nhiên, nếu số ETH dùng để mua Token đó không đủ mua ít nhất 1 Token, thì số ETH đó sẽ được thêm vào F2M Token Smart Contract mà không sinh ra thêm bất cứ Token nào, góp phần vào lượng ETH dùng để bảo chứng cho các Token đang lưu hành, góp phần **tăng Giá bán Token lên**. ### <a name="-Giá-Mua-Token"></a> Giá Mua Token Giá mua Token được xác định chủ yếu bởi tốc độ sinh cổ tức của Token F2M và số lượng Token lưu hành: ``` Giá bán Token khởi điểm = 0.002 ETH Giá mua Token = Giá khởi điểm + (Lượng Cổ tức trả ra trung bình trong 7 ngày gần nhất) x 30 ngày x (Tổng lượng cung 8.000.000) / (Số lượng Token lưu hành) / (8.000.000 - Số lượng Token lưu hành) ``` Do đó thời gian hoàn vốn và bắt đầu có lãi sau khi mua Token là khoảng **1 tháng** sau khi mua. Ví dụ mỗi Token đang đem về cho Người giữ Token là 1 ETH/Token/ngày, khi đó theo công thức trên, giá mua Token sẽ là khoảng 30 ETH/Token tại thời điểm đó. Như vậy sau khoảng 30 ngày, bạn sẽ hòa vốn và bắt đầu có lợi nhuận. ### <a name="-Giá-Bán-Token"></a> Giá Bán Token Tất cả các token F2M được bảo chứng bởi số lượng ETH được ngậm trong Hợp đồng Thông minh của Token F2M. Giá bán Token được tính bằng cách chia số lượng ETH được ngậm trong đó cho số lượng token F2M đang lưu hành. Ví dụ: khi có 1000 ETH được ngậm trong Hợp đồng Thông minh Token F2M và có 1000 Token đang lưu hành, bạn có thể bán bất kỳ số lượng Token nào tại bất cứ thời điểm nào với giá 1000 ETH / 1000 Token = 1 ETH / Token. <a name="-Phần-Thưởng-Cho-Tất-Cả-Mọi-Người"></a> Ai Cũng Có Lợi Nhuận -------------------- F2M cho phép ai cũng có thể kiếm ETH. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều vai trò sau: 1. [Người chơi](#-Người-Chơi) là người [Mua Vé](#-Mua-Vé) để kiếm [Thu nhập Sớm](#-Thu-Nhập-Sớm) và thắng được các [Hũ Lớn](#Hũ-Lớn) hoặc [Hũ Vừa-Nhỏ](#Hũ-Vừa-Nhỏ); 2. [Người giữ Token](#-Người-Nắm-Giữ-Tokens) là người [Mua Token](#-Mua-Token) để kiếm được [Thu Nhập Cổ Tức](#) thụ động; 3. [Người Xây dựng Cộng đồng](#Người-Xây-Dựng-Cộng-Đồng) là người [giới thiệu](#giới-thiệu) và hỗ trợ bạn bè cùng tham gia F2M để kiếm [Thu nhập Hoa hồng](#Thu-Nhập-Giới-Thiệu). ### <a name="-Người-chơi"></a> Người Chơi 1. [Mua Vé](#-Mua-Vé) để thắng [Giải Lớn](#-Hũ-Lớn), cơ hội trúng đến **2,000 ETH** mỗi Winner mỗi vòng; 2. [Mua Vé](#-Mua-Vé) để thắng [Giải Vừa-Nhỏ](#-Hũ-Vừa-Nhỏ), cơ hội trúng đến **1,000 ETH** cho mỗi lần mua vé; 3. [Mua Vé](#-Mua-Vé) sớm để kiếm [Thu nhập Sớm](#-Thu-Nhập-Sớm), nhân đến **300%** tiền đầu tư mỗi vòng; 6. Chỉ cần truy cập website [F2M](https://fomo2moon.io) đúng lúc một vòng xổ số sắp kết thúc và nhấn vào nút [Draw Results](#-Quay-Kết-Quả-Xổ-Số) để thắng được [Giải người cuối cùng](#-Giải-Cho-Người-Cuối-Cùng) có giá trị rất lớn, lên đến **100 ETH** mỗi vòng. ### <a name="-Người-Giữ-Token"></a> Người Giữ Token [Mua Token](#-Mua-Token) để kiếm [Thu nhập Cổ tức](#-Thu-Nhập-Cổ-Tức) tỉ lệ với lượng Token mà bạn nắm giữ, lượng cổ tức này đến từ **10%** từ tất cả tiền mua Vé/mua Token trên hệ thống, và **10%** giá trị từ các phần thưởng mỗi khi có người thắng; **dự kiến** hòa vốn và có lời sau **30 ngày**. Ví dụ mỗi Token đang đem về cho Người giữ Token là 1 ETH/Token/ngày, khi đó theo công thức trên, giá mua Token sẽ là khoảng 30 ETH/Token tại thời điểm đó. Như vậy sau khoảng 30 ngày, bạn sẽ hòa vốn và bắt đầu có lợi nhuận. 10% số ETH đến từ các nguồn sau đây sẽ đóng góp vào Hũ chứa Thu nhập Cổ tức để chia cho Người giữ Token: 1. [Mua Vé](#-Mua-Vé) 2. [Mua Token](#-Mua-Token) 3. Nổ hũ [Giải Lớn](#-Giải-Lớn) 4. Nổ hũ [Giải Vừa-Nhỏ](#-Giải-Vừa-Nhỏ) ### <a name="-Người-Xây-Cộng-Đồng"></a> Người Xây Cộng Đồng [Giới Thiệu](#-Giới-Thiệu) và giúp bạn bè của bạn tham gia để kiếm được [Hoa Hồng Giới Thiệu](#-Hoa-Hồng-Giới-Thiệu), lên đến tổng là **15%** của vô hạn tầng những người mua Vé/Token dưới bạn. Để có thể kiếm Thu nhập Hoa Hồng, bạn phải mua ít nhất MỘT Vé mỗi vòng Xổ số, và cũng hưởng mọi lợi ích với tư cách là [Người Chơi](#-Người-Chơi). <a name="-Sáng-Tạo-Kỹ-Thuật"></a> Sáng Tạo Kỹ Thuật -------------------- ### 16 Bước Tiến Lớn So Với Fomo3D 1. Trong Fomo3D (F3D), việc **mua Vé sớm là vô nghĩa** vì mua sớm vừa chẳng thể giành được bất kỳ Giải thưởng nào mà cũng không thu được bất kỳ lợi nhuận nào cao hơn 56% số tiền đã bỏ ra (trái ngược với **lợi nhuận dự kiến tối đa 300%** trong Fomo2Moon). Ngay cả nếu người mua vé F3D sớm thắng Xổ số, họ cũng chỉ thắng được một số tiền cực kỳ thấp . 2. Trong F3D, **Token P3D bán ra càng lúc càng mất giá**. Điều đó giống như một quả bom nổ chậm đến khi có đợt bán tháo. Trong F2M, bạn có thể bán số lượng Token tùy ý tại bất cứ lúc nào bạn muốn với giá đều nhau. 3. Trong F3D, công thức Giá mua Token biểu thị rằng **Token P3D mất giá theo thời gian**. Trong F2M, giá của Token F2M tăng theo tốc độ sinh lời của Token này, và càng có nhiều người mua giá Token càng tăng. 4. [**Cơ chế ngẫu nhiên của F3D trong việc quay xổ số không đáng tin cậy**](https://www.reddit.com/r/ethereum/comments/916xni/how_to_pwn_fomo3d_a_beginners_guide/) và dễ dàng bị thao túng. Trong F2M, cơ chế quay Xổ số luôn dựa vào một blockhash chưa được biết đến trong tương lại để đảm bảo tính ngẫu nhiên tuyệt đối. 5. Trong F3D, mỗi hũ có thể chứa một lượng ETH vô hạn. Một hũ lớn đáng kể có thể có khả năng **phá giá ETH** nếu một ai đó thắng được và bán xả ra một lượng lớn ETH để đổi lấy các loại tiền mã hoá khác hoặc tiền pháp định. Trong F2M, các công thức cho Thời gian cộng thêm của mỗi Vé và Giá mỗi Vé được thiết kế để kiểm soát rằng số tiền lớn nhất trong Giải Lớn là khoảng 10.000 ETH, và do đó, số tiền lớn nhất mà một người chơi có thể giành được là khoảng 6.000 ETH. Trong hầu hết các trường hợp, một người chơi cá nhân chỉ có thể giành được 2.000 ETH, một con số không quá đáng kể để gây ra phá giá ETH. 6. Trong F3D, luật chơi cho phép người mua key cuối cùng chiến thắng **rất dễ bị công kích, gian lận, thao túng và thất bại về lâu dài**. Thợ đào block của giao dịch mua key cuối cùng hoàn toàn có thể sắp xếp thứ tự giao dịch trong block đó và đặt lệnh giao dịch mua key của hắn ở vị trí cuối cùng để thắng cuộc. Về mặt lý thuết, một lượng lớn thợ đào có thể thông đồng với nhau để giành chiến thắng. Ngay cả một người chơi giả định có thể làm tắc nghẽn mạng Ethereum để biến key mà hắn đã mua trở thành cái cuối cùng và thắng cuộc chơi. Trong F2M, kết quả Xổ số dựa trên cơ chế ngẫu nhiên đáng tin cậy, không có chỗ dành cho thao túng kết quả. 7. Theo đúng định nghĩa, F3D **Không phải là Xổ số** bởi vì không có hành động quay Xổ số nào cả. Trong khi đó, F2M là một chương trình Xổ số với các phương pháp quay Xổ sổ đáng tin cậy để cho ra kết quả công bằng. 8. Fomo3D **không phải là một trò chơi "Fomo"** vì trò chơi được thiết kế để người chiến thắng chỉ được chọn ra khi thực tế không còn ai "Fomo" về trò chơi nữa (trò chơi kết thúc khi không còn ai mua key kịp thời để thêm thời gian vào đồng hồ đếm ngược nữa). Mỗi vòng chơi của F3D kết thúc trong trạng thái chẳng còn ai muốn chơi nó nữa. Trong khi đó với F2M, càng nhiều người chơi, càng có nhiều người "Fomo", thì vòng Xổ số kết thúc càng nhanh. 9. Trong F3D, việc **mua token P3D là một khoản đầu tư vô nghĩa** vì thời gian hòa vốn rất dài tới khoảng 270 ngày (theo số liệu ngày ngày 15 tháng 12 năm 2018). Trong F2M, trong hầu hết các trường hợp và theo như định nghĩa, bạn sẽ kiếm lại 100% khoản đầu tư vào Token F2M chỉ trong vòng 30 ngày và bắt đầu có lời. 10. Trong F3D, **những cá voi tham gia sớm có được lợi thế bất công** trong việc mua token P3D trong giai đoạn "ICO" khi giá token tăng khoảng 40 lần sau đó. Trong F2M, giá Token sẽ chỉ tăng khoảng 4 lần sau Vòng ZERO, rút ngắn khoảng cách giữa người mua sớm & trễ trong khi vẫn giữ mức độ hấp dẫn cho Token mua lúc Vòng ZERO. 12. Trong F3D, **việc chọn một đội trong số 4 đội là vô nghĩa** (Snek, Whale, Bull, Bear) vì theo thống kê, hầu hết những người chơi hầu như luôn chọn một đội nhất định (Snek). Hơn nữa, vì Cách giải thưởng được phân phối phụ thuộc vào đội mà người chiến thắng chọn, nên việc những người chơi sớm chọn một đội là hoàn toàn vô nghĩa vì không mang lại một kết quả hay lợi ích gì. 12. Trong F3D, về mặt lý thuyết **một vòng có thể kéo dài vô tận** từ vài tuần đến vài tháng khi ai đó tiếp tục mua một key trước khi bộ đếm thời gian trở về 0. Điều này rất vô lý vì người chơi luôn muốn được xổ số nhanh. Trong F2M, một vòng chỉ có thể dài nhất là 7 ngày. 13. F3D là một **trò chơi vô tận** đến khi không còn ai hứng thú với nó nữa. Người giữ token P3D phải chờ rất lâu để rút hết vốn. Đối với F2M, khi Chương trình Xổ số đã sẵn sàng để nâng cấp hoặc chấm dứt, hàm LastRound() được kích hoạt để chuyển hướng toàn bộ lượng ETH còn lại trong các Giải thưởng qua [Hũ chứa Thu nhập Cổ tức](#-Thu-nhập-Cổ-tức). Đây là khoản thanh toán cuối cùng chào tạm biệt gửi đến những Người giữ Token thân thương đã theo suốt Chương trình. Vòng cuối cùng sẽ không xảy ra trước ít nhất là vòng #18. 15. Với F3D, nếu người chơi có lợi nhuận nhưng lại không rút ra, **lợi nhuận đó sẽ chết**, và không thuộc về ai. Với F2M, tất cả lợi nhuận đều có Thời hạn Hết hạn Nhận giải và khi Hết hạn sẽ được tái phân phối lại cho các Người giữ Token khác. 15. Thị trường không phải lúc nào cũng tốt; Trong F3Dm sẽ có những vòng ít người chơi (downround) với rất ít key được mua. F3D **rất dễ sụp đổ sau nhiều vòng downround liên tiếp** bởi vì luôn có người chiến thắng trong mỗi vòng và lượng ETH trong hũ sẽ giảm một nửa mỗi vòng cho đến khi số tiền còn lại không còn đủ hấp dẫn cho người chơi mới. Trong F2M, trong trường hợp các downround, thuật toán quay Xổ số tính ra một số khả năng không có người chiến thắng, và những Giải thưởng không có người thắng sẽ được chuyển sang vòng tiếp theo. Nhiều vòng liên tiếp không có Người chiến thắng sẽ giữ hoặc tăng số lượng ETH trong các Giải thưởng, làm tăng lại sức hấp dẫn của chương trình Xổ số một khi thị trường hồi phục. 16. In F3D, there is **only one prize** each round. --> In F2M, each round, there are **3 Grand Prizes**, **8 Last-Man Bounty Prizes**, and around 180 Winners who can win **Side Prizes**. ### <a name="-Thuật-Toán-Ngẫu-Nhiên-Tuyệt-Đối"></a> Thuật Toán Ngẫu Nhiên Tuyệt Đối [**Cơ chế ngẫu nhiên của F3D trong việc quay xổ số không đáng tin cậy**](https://www.reddit.com/r/ethereum/comments/916xni/how_to_pwn_fomo3d_a_beginners_guide/) và dễ dàng bị thao túng. Trong F2M, cơ chế quay Xổ số luôn dựa vào một blockhash chưa được biết đến trong tương lại để đảm bảo tính ngẫu nhiên tuyệt đối. Trong trường hợp rút Giải Lớn, kết quả sẽ được rút dựa trên blockhash của lệnh giao dịch khi một người chơi nhấn nút "Draw Results." Trong trường hợp quay Xổ số cho các Giải Vừa-Nhỏ, kết quả của một lượt mua Vé xem có trúng hay không được quay bởi người mua Vé tiếp theo. Yếu tố ngẫu nhiên sẽ là blockhash của block chứa giao dịch hiện tại (chưa được xác định tại thời điểm mua vé) thay vì của 1 giao dịch trước đó (đã được biết trước). Khi có nhiều giao dịch mua vé trong cùng 1 block, chỉ có duy nhất 1 người thắng Giải Vừa-Nhỏ. ### <a name="-Hệ-Thống-Quản-Lý-Thu-Nhập"></a> Hệ Thống Quản Lý Thu Nhập Có [4 loại thu nhập](#-Bốn-Cách-Kiếm-Tiền) được trữ trong các hợp đồng thông minh khác nhau: Thu nhập sớm được ghi nhận trong Lottery Smart Contract, Thu nhập Cổ tức được ghi nhận trong Token Smart Contract, Thu nhập Hoa hồng được ghi nhận trong cả Lottery & Token Smart Contract, and Thu nhập Thắng giải ghi nhận trong Lottery Smart Contract. Có thêm một Bank Smart Contract để rút thu nhập của bạn từ tất cả các kênh trên về để tái đầu tư vào việc mua Vé/Token hoặc rút về ví Metamask / Trustwallet. ### <a name="-Hệ-thống-minh-bạch"></a> Hệ Thống Minh Bạch Mã nguồn của tất cả các hợp đồng thông minh đều có thể xem công khai. Tất cả giao dịch và các kết quả Xổ số đều có thể được truy vết. ### <a name="-Hệ-thống-bảo-mật"></a> Hệ Thống Bảo Mật Mã nguồn của tất cả các hợp đồng thông minh đã được kiểm tra cẩn thận, đánh giá chéo và thử nghiệm các vụ tấn công bởi các chuyên gia trong ngành. ### <a name="-Thuyết-Trò-Chơi-Ứng-Dụng"></a> Thuyết Trò Chơi Ứng Dụng Khá buồn cười khi mà mọi người đều nghĩ Fomo3D đã ứng dụng được [Lý thuyết Trò chơi "War of Attrition"](https://hackernoon.com/fomo3d-and-dangerous-game-theory-97bd5f47ab3b) vào luật chơi để thu hút và dễ gây nghiện. Tuy nhiên, thực tế lại không như vậy. Thay vào đó, chính F2M mới thực sự được thiết kế dựa trên cơ chế đó. Ví dụ về hai nguyên tắc tạo ra một trò chơi thu hút, gây nghiện và ganh đua là: 1. Nâng cao hình phạt cho những người thua cuộc, để họ bị buộc phải giành chiến thắng. 2. Nâng cao lợi thế của những người đến sau, để buộc cuộc chơi được tiếp diễn. Nguyên tắc được áp dụng chủ yếu trong F2M là nguyên tắc thứ hai, dưới dạng các hệ số nhân. ### <a name="-Cơ-chế-bình-ổn-giải-thưởng"></a> Cơ Chế Bình Ổn Giải Thưởng Thị trường không phải lúc nào cũng tốt; Trong F3Dm sẽ có những vòng ít người chơi (downround) với rất ít key được mua. F3D **rất dễ sụp đổ sau nhiều vòng downround liên tiếp** bởi vì luôn có người chiến thắng trong mỗi vòng và lượng ETH trong hũ sẽ giảm một nửa mỗi vòng cho đến khi số tiền còn lại không còn đủ hấp dẫn cho người chơi mới. Trong F2M, trong trường hợp các downround, thuật toán quay Xổ số tính ra một số khả năng không có người chiến thắng, và những Giải thưởng không có người thắng sẽ được chuyển sang vòng tiếp theo. Nhiều vòng liên tiếp không có Người chiến thắng sẽ giữ hoặc tăng số lượng ETH trong các Giải thưởng, làm tăng lại sức hấp dẫn của chương trình Xổ số một khi thị trường hồi phục. ### <a name="-Cơ-chế-chống-Bán-tháo"></a> Cơ Chế Chống Bán Tháo Trong F3D, mỗi hũ có thể chứa một lượng ETH vô hạn. Một hũ lớn đáng kể có thể có khả năng **phá giá ETH** nếu một ai đó thắng được và bán xả ra một lượng lớn ETH để đổi lấy các loại tiền mã hoá khác hoặc tiền pháp định. Trong F2M, các công thức cho Thời gian cộng thêm của mỗi Vé và Giá mỗi Vé được thiết kế để kiểm soát rằng số tiền lớn nhất trong Giải Lớn là khoảng 10.000 ETH, và do đó, số tiền lớn nhất mà một người chơi có thể giành được là khoảng 6.000 ETH. Trong hầu hết các trường hợp, một người chơi cá nhân chỉ có thể giành được 2.000 ETH, một con số không quá đáng kể để gây ra phá giá ETH. ### <a name="-Tiết-kiệm-Gas"></a> Tiết Kiệm Gas Trên Ethereum Mã nguồn của tất cả các hợp đồng thông minh được tối ưu hóa để tiết kiệm cho người chơi từng chút gas không cần thiết, để tăng lợi nhuận chung của cả hệ thống. <a name="-Cân-Bằng-Lợi-Ích"></a> Cân Bằng Lợi Ích -------------------- Bất kể bạn tham gia vào khoảng nào trong một vòng Xổ số, bạn luôn có lợi thế như sau: ||Mua Sớm|Mua Trễ|Mua Trễ Hơn| |--- |--- |--- |--- | |Giá|Rẻ như cho không|Cực rẻ|Rẻ| |Giải Lớn|Có cơ hội|Cơ hội & phần thưởng cao hơn|**CƠ HỘI & PHẦN THƯỞNG CAO NHẤT**| |Thu Nhập Dự kiến|**THU NHẬP CAO NHẤT**|Có thu nhập|Có thu nhập| |Giải Vừa-Nhỏ|Phần thưởng ít|**PHẦN THƯỞNG NHIỀU NHẤT**|Phần thưởng ít| <a name="-Thiết-Kế-Trường-Tồn"></a> Thiết Kế Trường Tồn -------------------- F2M [Áp dụng Thuyết trò chơi ](#-Thuyết-Trò-Chơi-Ứng-Dụng) để duy trì "FOMO" tức hứng thú của tất cả người chơi qua mỗi vòng (thay vì bóp chết nó như F3D đã từng sai lầm). [Cơ chế Bình ổn Giải thưởng](#-Cơ-Chế-Bình-Ổn-Giải-Thưởng) and [Cơ chế chống Bán tháo](#-Cơ-Chế-Chống-Bán-Tháo) cũng là những tác nhân chủ chốt cho phép F2M tồn tại lâu dài và giữa cho mạng lưới Ethereum cùng khỏe mạnh. <a name="-Maximum-Excitement"></a> Cơ Chế Giữ Lửa -------------------- F2M được thiết kế trở nên [Cân bằng Lợi ích](#-Cân-Bằng-Lợi-Ích) để luôn tạo động lực hứng khởi cho người tham gia dù là trong giai đoạn sớm, giữa hay đặc biệt là cuối mỗi vòng Xổ số. Hệ số nhân Thu nhập Sớm và Hệ số nhân Trúng giải là hai trong số các yếu tố chính trong chiến lược của chúng tôi để duy trì tối đa hứng thú, giữ lửa cho người tham gia xuyên suốt mỗi vòng. F2M được thiết kế sao cho, càng nhiều người chơi, họ sẽ càng bị "Fomo", và vòng Xổ số sẽ kết thúc càng nhanh, sớm đưa phần thưởng đến cho những người tham gia may mắn. Mỗi vòng Xổ số F2M, mỗi vòng có thể kéo dài nhất là 7 ngày, để cho người tham gia không phải chờ kết quả quá lâu. <a name="-Hướng-Dẫn-Cài-Đặt"></a> Hướng Dẫn Cài Đặt -------------------- Để có thể chơi Fomo2Moon, bạn cần làm theo các bước đơn giản sau: 1. [Mua Ethereum Từ Sàn Giao Dịch](#Purchase-Ethereum) 2. [Cài Đặt Metamask Trên Chrome](#Set-up-Metamask-in-Chrome) 3. Hoặc [Cài TrustWallet Trên Điện Thoại Của Bạn](#F2M-On-Mobile) 4. [Mua Vé/Tokens](#Purchase-VéTokens-With-Ethereum) ### Mua Ethereum [![](https://i.imgur.com/E3MOeCM.png)](https://gemini.com/) Đầu tiên, bạn cần mua Ethereum trên sàn giao dịch: 1. Truy cập [Gemini](https://gemini.com/) hoặc [Coinbase](http://coinbase.com/) và đăng ký tài khoản. ([Coinbase vs Gemini?](https://coincentral.com/coinbase-vs-gemini/)) 2. Thiết lập nguồn vốn đầu vào của bạn, ví dụ là tài khoản ngân hàng. (Đừng lo lắng về vấn đề an ninh vì cả hai sàn đều nổi tiếng và được đảm bảo) 3. Mua (ETH) bằng cách chuyển từ tiền pháp định (ví dụ USD) ra Ethereum. 4. Mua ETH sẽ mất vài ngày cho lần mua đầu tiên, vì vậy bạn phải kiên nhẫn đợi. ### Cài Đặt Metamask Trên Chrome Một khi nhận được thông báo **Đã Mua Thành Công Ethereum** trên sàn giao dịch, bạn sẽ cần cài đặt Metamask để tương thích với sàn giao dịch: 1. Bật tab mới lên và hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng trình duyệt Chrome . Sau đó [Cài Đặt Metamask](https://metamask.io) nó sẽ cho phép bạn sử dụng ứng dụng Ethereum web như là F2M. Xem [Video Hướng Dẫn Cài Đặt Tại Đây](#). 2. Tạo tài khoản Metamask và sau đó **lưu lại 12 từ khoá**. 3. Mở tiện ích Metamask và nhấp vào "..." sau đó chọn "Copy address to clipboard". 4. Quay trở lại sàn Coinbase hoặc Gemini và tìm chức năng "Send" hoặc "Transfer" trong ví của bạn. 5. Chuyển số lượng Ethereum bạn muốn sử dụng vào Metamask bằng cách nhập địa chỉ mà bạn đã copy ở bước số 3 vào. 6. Đợi cho đến khi ETH được chuyển vào số dư tài khoản trên Metamask. Khi bạn thấy Ethereum hiển thị trong ví Metamask của mình, hãy chuyển sang các bước tiếp theo dưới đây! ### Mua Vé/Tokens Bằng Ethereum Bạn cần truy cập vào [F2M page to play](#https://fomo2moon.io) và mua [Vé](#-Mua-Vé) để tham gia vào vòng chơi hoặc mua [Tokens](#-Mua-Tokens) để kiếm thu nhập thụ động! ### F2M Trên Điện Thoại Bạn cũng có thể thiết lập F2M trên điện thoại di động của mình! Nếu bạn muốn nhập ví Metamask hiện tại của mình vào TrustWallet, hãy làm theo các bước sau: 1. Cài đặt [TrustWallet](https://trustwalletapp.com/) [Trên iOS](https://itunes.apple.com/us/app/trust-ethereum-wallet/id1288339409) hoặc [Trên Android](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wallet.crypto.trustapp) 2. Mở ứng dụng TrustWallet và chọn "Already Have a Wallet" 3. Chọn mục "Mnemonic" (hoặc sử dụng "Private Key" của bạn) 4. **Nhập 12 từ khoá** mà bạn đã lưu trước đó từ Metamask (hoặc private key của bạn) 5. Truy cập vào [ trang F2M từ TrustWallet](https://fomo2moon.io) 6. Đánh dấu trang web trên TrustWallet để truy cập dễ dàng hơn! **TrustWallet có đáng tin cậy không?** Có, kiểm tra [Thông Báo Của Họ Ở Đây](https://medium.com/@trustwallet/what-is-trust-2dc8c4a246d8). [Codebase Của Họ Có Mã Nguồn Mở](https://github.com/TrustWallet) và được kiểm tra bởi một cộng đồng các chuyên gia về bảo mật. <a name="-Tìm-Hiểu-DApp-Xổ-Số-Blockchain"></a> Tìm Hiểu DApp-Xổ Số Blockchain -------------------- F2M là một ứng dụng phân quyền (DApp) chạy trên mạng lưới Ethereum. DApp bao gồm một hợp đồng thông minh (một chương trình tự trị trên mạng Ethereum) được lập trình và triển khai cẩn thận để chúng tôi - với tư cách là nhà phát triển không có ảnh hưởng hoặc tác động đến DApp, Ethereum hoặc bất kỳ lợi ích nào. Bản thân ứng dụng này hoàn toàn đáng tin cậy, sẽ chạy cho đến khi mạng Ethereum không còn nữa và cho dù giải thưởng có lớn đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ được thanh toán theo quy tắc DApp. This means that to successfully experience the glory of running away with a giant wallet of Ethereum, or cursing the name of thine enemies as they attempt to do the same. Bạn cần Metamask hoặc một ví Ethereum tương thích có một ít ETH trong đấy để gửi đến Metamask để tham gia F2M. Để tìm hiểu thêm về công nghệ blockchain đáng tin cậy đang là sức mạnh của F2M và đội ngũ đằng sau dự án này, vui lòng kiểm tra tại đây [Seizo Noneed](#). Chức năng cốt lõi của DApp này hoàn toàn được cung cấp bởi việc triển khai một hợp đồng thông minh Ethereum có mã nguồn mở. Hợp đồng thông minh là bất biến và điều này có nghĩa là không có ai có quyền can thiệp vào các quỹ ngoài chương trình tự trị này. Bạn có thể xem mã nguồn đầy đủ cho hợp đồng quản lý trao đổi này bất cứ lúc nào. ![](https://i.imgur.com/VvgNpHU.png) Chi tiết cụ thể về tương tác với DApp blockchain này có thể làm bạn bỡ ngỡ lúc đầu. Phần này cố gắng trình bày những điều quan trọng cần hiểu: Hợp đồng thông minh yêu cầu một giao dịch được gửi đi cho mỗi hành động thực hiện. Tất cả các hành động trên trang web bao gồm mua Vé, rút tiền từ tài khoản của bạn, chọn một tên, v.v. đều yêu cầu một giao dịch ETH được gửi bằng Metamask hoặc tương tự. Các hành động không liên quan đến việc mua, chẳng hạn như rút tiền từ tài khoản hiện tại của bạn, sẽ gửi giao dịch 0 Ether đến mạng lưới (với chi phí GAS tính bằng Ether, hãy đảm bảo tài khoản bạn có Ether!). Đây là lý do tại sao bạn thấy rất nhiều giao dịch "0" ether ở đây. Hợp đồng thông minh F2M quản lý tất cả các quỹ cho việc trao đổi này. Tuy nhiên, việc truy cập dữ liệu hợp đồng thông minh an toàn có thể hơi chậm một chút trong thời gian tải cao, đó là lý do tại sao trang web tương tác với người dùng của DApp thường có cảm giác chậm chạp. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng các trang web sao lưu để thực hiện tất cả các chức năng tương tự. <a name="-Future-Plans"></a> Kế Hoạch Tương Lai -------------------- Ứng dụng F2M trên điện thoại (iOS & Android) đang được phát triển dựa trên mã nguồn ví Trustwallet giúp người chơi có thể chạy F2M trên bất kỳ điện thoại nào. Những tính năng mới lạ khác nữa sẽ được tích hợp vào ứng dụng đó trong tương lai không xa. Một khi lượng người tham gia F2M đạt đến một ngưỡng đủ lớn, một hệ sinh thái xoay quanh đồng token F2M sẽ được thiết lập để đa dạng hoá hơn các sản phẩm với mục tiêu phổ biến hóa các ứng dụng phân tán DApp và tăng [Thu nhập Cổ tức](#-Thu-Nhập-Cổ-Tức) cho những Người giữ Token. F2M cũng đang được phát triển trên các mạng blockchain khác như TRON và EOS. Chức năng LastRound() được sáng tạo ra dành cho Hợp đồng Thông minh Xổ số với kế hoạch nâng cấp F2M trong tương lai. Trong trường hợp Token F2M cần được nâng cấp, một khoảng thời gian vừa đủ để chuyển đổi (Swap) Token sẽ được lên lịch để chuyển đổi toàn bộ lượng Token F2M đang có trên thị trường và chuyển toàn bộ số dư ETH có trong Hợp đồng Thông minh Token F2M sang Hợp đồng thông minh Token đã nâng cấp.Những người nắm giữ Token sẽ có thể quyết định bán Token, chuyển đổi Token hoặc chọn cả hai. Vòng cuối này sẽ không xảy ra ít nhất cho đến vòng #18. Một trong những nâng cấp trọng yếu của F2M sẽ là tính năng đào coin. <a name="-Phát-Triển-Sản-Phẩm"></a> Phát Triển Sản Phẩm -------------------- 2% lượng ETH từ các giao dịch trên F2M sẽ đóng góp vào quỹ được sử dụng để chi trả cho các thành viên cộng đồng thực hiện, duy trì và phát triển chương trình này và [Các kế hoạch tương lai](#-Kế-Hoạch-Tương-Lai). Quỹ này hoàn toàn linh hoạt và nếu các bạn làm ra những điều tuyệt vời và được các nhà phát triển hoặc đội ngũ của trò chơi chú ý đến, bạn có thể được thêm vào danh sách vận hành, đó cũng là cách mọi người đã bắt đầu dự án này. <a name="-Engage-With-US!"></a> Tương Tác Với Chúng Tôi! -------------------- Nếu có bất cứ Thắc mắc/Phản hồi/Ý tưởng? Vui lòng liên hệ @Seizo.Noneed trên [F2M Discord](https://discord.gg/w3sfJ3b) hoặc gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ Seizo.Noneed@gmx.com.