Giải thích về Fomo3D ================ [![](https://i.imgur.com/Gom4dEb.png)](https://exitscam.me/playing) **Tìm kiếm một bản dịch?** Chúng tôi có nhiều [bản dịch của trang này](https://fomo3d.hostedwiki.co/pages/Translations) tại đây. **Mục lục** * [Tóm tắt về Fomo3D](#-Tóm-tắt-về-Fomo3D) * [Chơi như thế nào](#-Chơi-như-thế-nào) * [Tổng quan](#-Tổng-quan) * [Hai phiên bản của trò chơi](#-Hai-phiên-bản-của-trò-chơi) * [Luật chung](#-Luật-chung) * [Phiên bản dài: Fomo3D Long](#-Phiên-bản-dài-Fomo3D-Long) * [Phiên bản ngắn: Fomo3D Quick](#-Phiên-bản-ngắn-Fomo3D-Quick) * [Các Team trong trò chơi](#-Các-Team-trong-trò-chơi) * [Chọn Team của bạn](#-Chọn-Team-của-bạn) * [Cách chia % của từng Team](#-Cách-chia--của-từng-Team) * [Phân chia giải thưởng](#-Phân-chia-giải-thưởng) * [Lợi ích của việc nắm giữ P3D](#-Lợi-ích-của-việc-nắm-giữ-P3D) * [Giới thiệu và Hư danh](#-Giới-thiệu-và-Hư-danh) * [Các airdrop ngẫu nhiên](#-Các-airdrop-ngẫu-nhiên) * [Luật của trò chơi](#-Luật-của-trò-chơi) * [Chú thích thuật ngữ](#-Chú-thích-thuật-ngữ) * [Hệ sinh thái P3D/F3D](#-Hệ-sinh-thái-P3DF3D) * [Thích bài viết này?](#-Thích-bài-viết-này) **Bạn có câu hỏi mà không được trả lời tại đây?** Hãy xem phần [những câu hỏi thường gặp](https://fomo3d.hostedwiki.co/pages/FAQ) nhé. **Muốn video?** Hãy xem [video hướng dẫn Fomo3D chính thức](https://www.youtube.com/watch?v=_-kAKwcob0o) bởi `@Lil Stronghands`, nó sẽ hướng dẫn bạn từng bước một về cách hoạt động của trò chơi này. * * * <a name="-Tóm-tắt-về-Fomo3D"></a> Tóm tắt về Fomo3D -------------------- Dưới đây là tóm lược về Fomo3D: * Đây là một trò chơi dạng như xổ số, trong đó **người cuối cùng mua key trong một vòng sẽ chiến thắng giải thưởng**! * Trong một vòng, người chơi có thể mua 1 hoặc nhiều key để trở thành người cuối cùng và reset lại đồng hồ đếm ngược. Với mỗi key mua được, giá của 1 key lại tăng lên một chút. * Khi vòng chơi đang diễn ra, người chơi liên tục nhận được thu nhập thu động cứ mỗi khi key được ai đó mua vào. * Khi đồng hồ đếm ngược về 0, người cuối cùng mua được 1 key trở thành người chiến thắng! (Những người chơi F3D khác hay những người giữ P3D cũng đều được chia giải thưởng!) Thêm một vài thứ nữa: * Có **hai phiên bản khác nhau** với thời gian và luật lệ riêng biệt: [Dài](#-Phiên-bản-dài-Fomo3D-Long) và [Ngắn](#-Phiên-bản-ngắn-Fomo3D-Quick). * Người chơi có thể chọn [một trong bốn team](#-Các-Team-trong-trò-chơi) để thực hiện những ý đồ khác nhau trong lượt chơi của mình. * [Những người nắm giữ P3D nhận lợi nhuận](#-Lợi-ích-của-việc-nắm-giữ-P3D) mỗi khi 1 key được mua và khi vòng chơi kết thúc. * Người chơi có thể mua [Hư Danh (Vanity Name) và giới thiệu bạn bè đến trò chơi để kiếm thêm phần thưởng](#-Giới-thiệu-và-Hư-danh). * Mua key [cho phép bạn có cơ hội nhận "airdrop"](#-Các-airdrop-ngẫu-nhiên), tức là nhận được một phần thưởng ETH phụ nho nhỏ bên cạnh phần thưởng chính! <a name="-Chơi-như-thế-nào"></a> Chơi như thế nào ---------------- Bạn có thể bắt đầu chơi bất kỳ lúc nào bằng cách đến [trang Fomo3D](https://exitscam.me/playing). Để chơi, bạn cần những thứ sau: 1. Ví [Metamask](https://metamask.io/) cài đặt trên máy tính của bạn và/hoặc [TrustWallet](https://trustwalletapp.com/) trên điện thoại của bạn. 2. Ethereum trong ví của bạn để có thể mua key. 3. Vào [trang Fomo3D](https://exitscam.me/playing) và mua key để tham gia! Xem phần [hướng dẫn cài đặt](https://fomo3d.hostedwiki.co/pages/Setup%20Guide) để xem hướng dẫn từng bước một những gì bạn cần làm trước khi bắt đầu. **Có bất kỳ vấn đề trục trặc gì liên quan đến Metamask?** Xem phần [giúp đỡ người mới bắt đầu](https://fomo3d.hostedwiki.co/pages/Newbies%20Guide%20to%20Getting%20Help). <a name="-Tổng-quan"></a> Tổng quan ------------- **Thích xem Video?** Hãy xem [video hướng dẫn Fomo3D chính thức](https://www.youtube.com/watch?v=_-kAKwcob0o) bởi `@Lil Stronghands` để được diễn giải chi tiết trò chơi hoạt động như thế nào. Đây là một trò chơi mà **người có được giải thưởng khổng lồ này sẽ là người cuối cùng mua được một key** trước khi đồng hồ đếm ngược về không. (_Chỉ ở phiên bản ngắn_) Mỗi vòng của phiên bản ngắn được bắt đầu bởi giai đoạn ICO, ở đó mọi người chơi đều có thể **mua key với một mức giá trung bình giống nhau**, được xác định bởi tổng số ETH được bỏ vào trong giai đoạn này. Một khi giai đoạn ICO kết thúc, vòng chơi bình thường sẽ bắt đầu với đồng hồ bắt đầu đếm ngược. Trong một vòng, đồng hồ sẽ liên tục đếm ngược về không. Mỗi khi một key được mua, người mua trở thành "người nắm giữ chìa khóa" và cùng lúc đó thời gian sẽ được cộng thêm cho đồng hồ đếm ngược. Giá của 1 key sẽ đắt hơn một chút sau mỗi một lượt mua. Khi đồng hồ đếm ngược về không, người cuối cùng mua một key sẽ thắng trong vòng chơi này! Ở cuối mỗi vòng, số ETH trong giải thưởng sẽ được chia ra: người thắng cuộc nhận một nửa giải thưởng, phần còn lại được chia ra cho tất cả người chơi F3D và người nắm giữ P3D. Cụ thể tỉ lệ phân chia như thế nào giữa những người tham gia F3D và người nắm giữ P3D **phụ thuộc vào Team của người chiến thắng**. (_Chỉ ở phiên bản dài_) Khi vòng chơi kết thúc, có 1 tiếng đồng hồ thời gian tạm nghỉ khi mà mọi số tiền gửi đến trò chơi đều được chuyển thẳng đến kho của bạn và việc mua key được tạm dừng. Việc này giúp người chơi nhận ra được điều gì vừa xảy ra, và có thời gian chuẩn bị để vào vòng tiếp theo. Để hiểu rõ hơn cơ chế vận hành trò chơi, hãy xem cuộc thí nghiệm [Reddit's The Button](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Button_(Reddit)). **Fomo3D thực chất là một cuộc chơi xổ số mà ở đó mọi lợi thế của nhà tổ chức được trả trực tiếp cho người chơi.** <a name="-Hai-phiên-bản-của-trò-chơi"></a> Hai phiên bản của trò chơi ---------- Có hai phiên bản khác nhau của Fomo3D: **dài** và **ngắn** với các luật lệ và gameplay khác nhau. Chú ý rằng **phiên bản dài ra mắt trước** còn phiên bản ngắn sẽ được ra mắt sau. Cụ thể về hai phiên bản như sau: ### <a name="-Luật-chung"></a> Luật chung Những luật sau là chung nhau ở **cả hai phiên bản**: * Toàn bộ F3D xoay quanh trọng tâm chính là key, được mua trực tiếp từ contract. Chúng thay đổi cách mà một vòng chơi được diễn ra, và việc vòng chơi kết thúc khi nào và như thế nào. * Trò chơi vận hành với một đồng hồ đếm ngược luôn luôn đếm ngược về không. Khi một key được mua, thời gian được tăng 1 khoảng xác định và người chơi vừa mua key đó được tính là người đang dẫn đầu. * Key tạo ra thu nhập tức thì dựa trên tổng khối lượng giao dịch xuyên suốt một vòng chơi, có nghĩa là bạn sẽ liên tục nhận được thu nhập thụ động xuyên suốt trò chơi cứ mỗi khi key được mua cho đến khi một vòng chơi kết thúc. * Key tăng giá một cách từ từ (tăng cùng với tổng giải thưởng) khi vòng chơi diễn ra. Bạn chắc chắn sẽ được nhận 1 phần của tổng giải thưởng với mỗi key mà bạn sở hữu, và việc đánh cược vào tổng khối lượng giao dịch của một vòng hoàn toàn có thể giúp bạn có được một khoản ETH không nhỏ được gửi về kho của bạn trên Fomo3D khi có một ai đó chiến thắng và kết thúc vòng chơi. * Người chơi cuối cùng mua ít nhất 1 key khi đồng hồ đếm ngược kết thúc tại 0 giây, ngay lập tức có được nửa số Ethereum bạn nhìn thấy ở trên tổng giải thưởng và chấm dứt vòng chơi. (Phần còn lại của giải thưởng sẽ được chia cho những người chơi khác của vòng này, những người nắm giữ P3D, những thành viên có đóng góp của cộng đồng, và phiên bản FOMO3D khác ngay khi vòng chơi kết thúc.) ### <a name="-Phiên-bản-dài-Fomo3D-Long"></a> Phiên bản dài: Fomo3D Long F3D Long là phiên bản chơi chính, được thiết kế để được chơi trong một khoảng thời gian rất dài, tính theo tuần, theo tháng. * Không có giai đoạn ICO lúc mở đầu vòng * Mỗi ví không được mua quá 1 ETH cho đến khi tổng số tiền đầu tư vào là 100 ETH * Key tăng giá rất chậm và từ từ, tăng rất nhẹ sau mỗi một lệnh mua * Mỗi một key được mua sẽ cộng thêm 30 giây vào thời gian đếm ngược của một vòng, tối đa là 24 giờ. * Thời gian cộng thêm được tính theo từng key, làm tròn xuống. Ví dụ mua 2.5 key sẽ cộng thêm 60 giây. * Người mua thứ 50, thứ 20 và thứ nhất đều mua được key với giá gần tương đương nhau * Trước mỗi vòng chơi là 1 là 1 giờ đồng hồ tạm nghỉ và các lệnh mua khi đó sẽ bị tạm dừng ### <a name="-Phiên-bản-ngắn-Fomo3D-Quick"></a> Phiên bản ngắn: Fomo3D Quick F3D Quick là phiên bản chơi ngắn, được thiết kế để kéo dài theo tiếng đồng hồ hoặc theo ngày. * Mỗi vòng được mở đầu bằng một giai đoạn ICO ngắn, trong đó mọi người chơi sẽ được **mua key với mức giá trung bình bằng nhau**, được xác định bởi tổng số ETH được bỏ vào giai đoạn này. * Giá key vẫn tăng dần dần nhưng tăng với một tốc độ nhanh hơn phiên bản dài rất nhiều, đảm bảo cho việc trò chơi sẽ sớm kết thúc. Trong phiên bản ngắn, người mua đầu tiên có lợi thế hơn người mua thứ 50 khá nhiều. * Mỗi key được mua sẽ reset thời gian đếm ngược về 90 giây <a name="-Các-Team-trong-trò-chơi"></a> Các Team trong trò chơi --------- Ở Fomo3D, có bốn Team mà người chơi có thể lựa chọn. Mỗi khi bạn mua thêm key, bạn có thể lựa chọn một trong số bốn Team này. Team mà bạn chọn sẽ vừa có tác dụng **phân chia số tiền mua vào của bạn** cũng như việc **phân chia giải thưởng ra sao nếu bạn thắng trong vòng này**. Cụ thể, mỗi team được giải thích như sau: * **Snek** (![Snek](https://i.imgur.com/xinizDi.png)) \- "Dòng chảy tiền bạc". Số tiền bạn dùng để mua key sẽ được chia một phần lớn cho những người nắm giữ P3D và nắm giữ key dưới dạng thu nhập thu động. Sau khi một vòng kết thúc, một phần lớn của giải thưởng cũng sẽ được chia cho những người nắm giữ P3D. **Snek thúc đẩy việc chia phần lớn lợi nhuận cho những người chơi F3D khác và những người nắm giữ P3D, và chia ít hơn cho giải thưởng.** * **Whale** (![Whale](https://i.imgur.com/kLquxpi.png)) \- "Kiếm chác trên lòng tham của kẻ khác". Số tiền bạn mua key sẽ được chia phần lớn cho giải thưởng và ít hơn cho những người chơi khác và người giữ P3D. Sau khi vòng chơi kết thúc, một phần lớn của giải thưởng sẽ được dành cho vòng sau và ít hơn cho các người chơi khác và người giữ P3D. **Whale thúc đẩy việc thêm ETH vào giải thưởng cho các vòng sau hơn là chia thành lợi nhuận cho mọi người.** * **Bull** (![Bull](https://i.imgur.com/dyq5owF.png)) \- "Tiến lên không ngừng nghỉ". Sau khi vòng chơi kết thúc, phần thưởng được chia cho những người chơi F3D nhiều hơn là những người giữ P3D. **Bull thúc đẩy việc chia lợi nhuận cho những người chơi khác nhiều hơn, và ít lợi nhuận cho P3D hơn là Snek.** * **Bear** (![Bear](https://i.imgur.com/ORADUVa.png)) \- "Đơn thương độc mã". Chọn team bear cũng có nghĩa là chống lại P3D. Số tiền bạn mua key hoàn toàn không được chia cho P3D và phần lớn được chia cho những người chơi F3D khác. Sau khi vòng chơi kết thúc, cũng không có phần nào của giải thưởng được chia cho P3D cả. **Bear thúc đẩy việc chia lợi nhuận cho những người chơi F3D khác thay vì chia sẻ với P3D.** Cuối mỗi vòng, sau khi đồng hồ đếm ngược về 0, team chiến thắng sẽ quyết định số ETH trong giải thưởng được phân bổ như thế nào, bao nhiêu cho người chiến thắng, bao nhiêu cho người chơi F3D khác, bao nhiêu cho người giữ P3D và bao nhiêu được giữ lại làm phần thưởng cho vòng kế tiếp. **Team chiến thắng là team của người cuối cùng mua key trong 1 vòng.** ### <a name="-Chọn-Team-của-bạn"></a> Chọn Team của bạn Dưới đây là một vài cách để quyết định bạn nên chọn team nào khi mua key: * **Tối đa hóa** lượng tiền được chuyển cho **người chơi F3D và người giữ P3D**: ![Snek](https://i.imgur.com/xinizDi.png) hoặc ![Bull](https://i.imgur.com/dyq5owF.png) * **Tối đa hóa** lượng tiền được chuyển vào giải thưởng và **dành cho vòng sau**: ![Whale](https://i.imgur.com/kLquxpi.png) hoặc ![Bear](https://i.imgur.com/ORADUVa.png) * _Giảm đến mức tối thiểu_ lượng tiền đến những người giữ P3D: ![Bear](https://i.imgur.com/ORADUVa.png) hoặc ![Whale](https://i.imgur.com/kLquxpi.png) Nên nhớ rằng **bạn có thể thoải mái chọn team khác nhau** trong những lần mua key khác nhau. ### <a name="-Cách-chia--của-từng-Team"></a> Cách chia % của từng Team Trong từng vòng, team mà bạn chọn sẽ quyết định số ETH bạn bỏ vào được phân chia như thế nào: |Team|Giải thưởng|Người chơi F3D|Người giữ P3D| |--- |--- |--- |--- | |Snek|20%|56%|10%| |Bull|35%|43%|8%| |Whale|50%|30%|6%| |Bear|43%|43%|0%| Bảng này thống kê cách phân chia phần lớn số ETH đi vào trò chơi. Phần còn lại luôn luôn được chia như sau: 10% cho người giới thiệu (hoặc cho P3D nếu không có người giới thiệu), 1% cho giải thưởng của phiên bản Fomo3D còn lại, 1% cho airdrop ngẫu nhiên. Ví dụ như sau: ví dụ khi tổng giải thưởng là 100 ETH, bạn mua vào số key trị giá 10 ETH và bạn chọn team Bull. Vì bạn chọn team Bull, 35% số ETH (3.5 ETH) được đưa vào giải thưởng, 43% số ETH (4.3 ETH) được chia cho những người chơi F3D khác, và 8% số ETH (0.8 ETH) được chia cho những người giữ P3D. Để hiểu về cách từng team tác động tới việc phân chia giải thưởng, xem phần [Phân chia giải thưởng](#-Phân-chia-giải-thưởng) phía dưới. <a name="-Phân-chia-giải-thưởng"></a> Phân chia giải thưởng ---------------- Như đã nói bên trên, cuối mỗi vòng, số ETH trong giải thưởng sẽ được chia cho nhiều bên. Cụ thể sự phân chia sẽ như sau: * 2% số ETH trong giải thưởng sẽ được chuyển đến quỹ chung của cộng đồng, được dùng để trả cho những thành viên trong cộng đồng, có đóng góp nổi bật trong việc tạo ra trò chơi này. Quỹ này có thể thêm thành viên mới bất kỳ khi nào họ có đóng góp xứng đáng. * 48% số ETH trong giải thưởng sẽ được chuyển thẳng đến kho của người chiến thắng và họ có thể rút về ví bất kỳ lúc nào! 50% còn lại sẽ được phân chia tùy thuộc vào team mà người chiến thắng thuộc về như sau: |Team|Vòng tiếp theo|Người chơi F3D|Người giữ P3D| |--- |--- |--- |--- | |Snek|10%|20%|20%| |Bull|10%|30%|10%| |Whale|25%|15%|10%| |Bear|25%|25%|0%| Ví dụ: giả sử phần thưởng là 100 ETH khi key cuối cùng được mua trước khi đồng hồ đếm ngược về 0 và người chiến thắng chọn team Bull. Người chiến thắng sẽ có 48% giải thưởng (48 ETH) trực tiếp chuyển vào kho. Vì anh ta chọn team Bull, 10% của tổng giải thưởng (10 ETH) sẽ được làm giải thưởng cho vòng tiếp theo, 30% (30 ETH) sẽ được chuyển đến những người chơi F3D khác, và 10% (10 ETH) sẽ được chuyển đến P3D. <a name="-Lợi-ích-của-việc-nắm-giữ-P3D"></a> Lợi ích của việc nắm giữ P3D ------------------- Fomo3D trực tiếp đem lại lợi ích cho tất cả những người đang nắm giữ P3D bằng cách **trả lợi nhuận cho tất cả mọi người** mỗi khi **một key được mua vào** và mỗi khi **một vòng chơi kết thúc** (trừ khi team Bear thắng cuộc). Phần giải thưởng được chia ra để thành lợi nhuận cho P3D được định đoạt bởi team chiến thắng. Nếu bạn muốn dành nhiều lợi nhuận nhất cho P3D, bạn nên chọn **Team Snek**. Để hưởng lợi trực tiếp khi mọi người khác chơi F3D, bạn cần nắm giữ P3D token: 1. Mua P3D token, bạn giữ càng nhiều P3D, bạn càng có nhiều thu nhập thu động. 2. Với mỗi key được mua vào trong Fomo3D, tất cả P3D holder đều được nhận một phần tiền dùng để mua vào. 3. Ở cuối mỗi vòng, tất cả P3D holder đều được nhận một phần của giải thưởng tương ứng với số % P3D họ nắm giữ. Để xem thêm thông tin về việc mua P3D token, hãy xem [hướng dẫn POWH3D cho người mới](https://hackmd.io/s/H1uqH0J77). <a name="-Giới-thiệu-và-Hư-danh"></a> Giới thiệu và Hư danh -------------------- Hệ thống giới thiệu của Fomo3D được gọi là "Ban cố vấn". Để tham gia vào ban cố vấn, ấn vào nút "Vanity Name" (Hư Danh) ở phía trên và chọn một nickname bất kỳ. Để tham gia ban cố vấn, bạn cần 0.01 ETH, số tiền này sau đó được chuyển đến "quỹ cộng đồng" và được phân phối cho các developer và những người có đóng góp lớn. Bạn **cần phải đăng ký một Hư Danh để nhận hoa hồng giới thiệu** ("Bad Advice" - Lời khuyên Tồi Tệ) trong kho của bạn. Cái tên này sẽ được hiển thị trên bảng xếp hạng, và trên đầu bảng xếp hạng nếu bạn hiện tại đang là người sở hữu chìa khóa. Hư Danh của bạn cũng sẽ được chèn vào link giới thiệu của bạn nếu bạn muốn chia sẻ cho mọi người. Nickname, ID hoặc địa chỉ ví của bạn đều có thể được sử dụng cho đường link giới thiệu (tức là `https://exitscam.me/<id/address/name>` đều có thể sử dụng được). Một khi bạn đã trở thành một cố vấn, bạn có thể copy link giới thiệu của bạn từ tab "Vanity and Referrals" và chia sẻ đường link đó với mọi người. Bạn sẽ **nhận được 10% tổng số ETH bỏ vào trò chơi** bởi tất cả mọi người tham gia F3D thông qua link của bạn. Bạn sẽ nhận được phí này từ tất cả mọi người bạn giới thiệu **bất kỳ khi nào họ mua hay tái đầu tư**. Còn bản thân họ không mất gì cả. Ở F3D, hệ thống giới thiệu **được lưu lại trong chính bản thân smart contract**, có nghĩa là bạn sẽ nhận được hoa hồng giới thiệu từ tất cả những người chơi bạn đã giới thiệu bất kể họ đang dùng trình duyệt nào hay thiết bị nào. Điều này đảm bảo rằng những người marketing trò chơi **có thể nhận được những khoản hoa hồng khổng lồ theo thời gian từ những người mà họ giới thiệu**. Về mặt bản chất, hệ thống giới thiệu của FOMO3D cực kỳ "dính". Bạn sẽ tiếp tục được nhận hoa hồng giới thiệu cho đến khi nào họ sử dụng link giới thiệu của một người khác. Trong trường hợp một người chơi mua key **mà không và chưa từng thông qua link giới thiệu của ai**, thì khoản hoa hồng giới thiệu đó **sẽ được chuyển đến cho những người nắm giữ P3D**! <a name="-Các-airdrop-ngẫu-nhiên"></a> Các airdrop ngẫu nhiên --------------- Khi bạn mua key trong tab "Purchase", bạn sẽ để ý thấy một dòng chữ nhắc bạn biết đến cơ hội nhận được một "airdrop". Ví dụ, dòng chữ có thể như sau: "5% cơ hội nhận được 1 ETH Airdrop trong lần mua tiếp theo!" **1% tổng số ETH bỏ vào trò chơi được dành ra để trở thành giải thưởng phụ airdrop.** Mỗi khi bạn mua key, bạn có một tỉ lệ % cơ hội nhất định **nhận được một phần giải thưởng airdrop này** dưới dạng ETH chuyển trực tiếp đến kho của bạn. Cơ hội thắng airdrop bắt đầu từ 0% và tăng dần 0.1% qua từng giao dịch mua key lớn hơn 0.01 ETH. (Chú ý, nếu bạn thắng airdrop bạn nhận được ETH trực tiếp đến kho của bạn, chứ không phải là được nhận thêm key) Một khi lệnh mua của bạn được xác nhận trên blockchain, bạn sẽ được thông báo nếu bạn thắng giải thưởng airdrop trong lần mua này. Nếu bạn trúng giải airdrop, số lượng phần thưởng bạn nhận được phụ thuộc vào số lượng ETH bạn đã sử dụng trong lệnh mua đó: * Mua 0.1-1 ETH, nếu trúng airdrop bạn sẽ nhận được **25% tổng giải thưởng airdrop** * Mua 1-10 ETH, nếu trúng airdrop bạn sẽ nhận được **50% tổng giải thưởng airdrop** * Mua 10+ ETH, nếu trúng airdrop bạn sẽ nhận được **75% tổng giải thưởng airdrop** Nên nhớ rằng bạn đang cạnh tranh với tất cả mọi người để nhận những airdrop này. Một khi bất kỳ người chơi nào trúng airdrop, xác suất trúng giải của tất cả mọi người lại được reset về 0! <a name="-Luật-của-trò-chơi"></a> Luật của trò chơi ----------------- Luật của trò chơi này đơn giản như sau: 1. (_Chỉ ở phiên bản ngắn_) Vòng chơi được bắt đầu bởi một giai đoạn ICO ngắn, trong đó tất cả các người chơi đều được **mua key với mức giá trung bình giống nhau**, được quyết định bởi tổng số ETH đầu tư vào giai đoạn này. 2. Một khi vòng chơi bắt đầu, mua một hoặc nhiều key sẽ khiến bạn trở thành "người nắm giữ chìa khóa" cho đến khi một người khác lấy mất danh hiệu đó từ bạn (cũng bằng cách mua ít nhất một key). 3. Mỗi giao dịch mua key sẽ kéo dài thời gian đếm ngược một chút và sẽ tăng giá của key lên một chút xíu. 4. Mỗi khi một key được mua, tất cả những người nắm giữ key **nhận được một phần tiền trong giao dịch đó** tỉ lệ với số key họ nắm giữ. 5. Bạn có thể tuyển người chơi khác tham gia trò chơi và **nhận được 10% hoa hồng mỗi khi họ mua key**, còn bản thân họ không mất gì cả! 6. Vòng chơi chính thức kết thúc khi đồng hồ đếm ngược về 0. **Người chơi cuối cùng mua ít nhất 1 key** trước khi đồng hồ đếm ngược về 0 trở thành người thắng cuộc. Team được chọn bởi người thắng cuộc trở thành team thắng cuộc. 7. Khi vòng chơi kết thúc, tổng giải thưởng ETH sẽ được phân chia cho nhiều bên, với việc người thắng cuộc sẽ nhận được một nửa, còn những người chơi khác cũng sẽ nhận được 1 phần tương ứng với số key họ nắm giữ. Thêm vào đó, một tỉ lệ phần trăm nhất định của giải thưởng sẽ được chia cho những người nắm giữ P3D. Cụ thể cách phân chia như thế nào, ai nhận được bao nhiêu sẽ được quyết định bởi **team được chọn bởi người chiến thắng khi họ mua key cuối cùng**. 8. (_Chỉ ở phiên bản dài_) Trước khi bắt đầu mỗi vòng chơi, có 1 giờ đồng hồ tạm nghỉ mà khi đó không ai được mua key cả và mọi ETH gửi đến contract đều được chuyển trực tiếp về kho của mỗi người. 9. Một khi key đã được bán hết và giải thưởng đã được chia cho tất cả, một màn scam (vòng chơi) mới lại được bắt đầu! Nên nhớ rằng **một phần của giải thưởng vòng trước sẽ được sử dụng để bắt đầu vòng tiếp theo**. 10. Tổng số ETH bạn nhận được khi một vòng chơi kết thúc kể cả khi bạn là người thắng cuộc hay là người chơi bình thường đều được lưu lại trong kho của bạn ("The Vault"). Hoa hồng giới thiệu ("Bad advice" - "Lời khuyên Tồi Tệ") cũng được lưu ở trong đó. Bạn có thể rút ETH từ kho của bạn bất kỳ lúc nào về ví Metamask. Chú ý rằng **chỉ có việc mua ít nhất 1 key mới khiến bạn trở thành "người nắm giữ chìa khóa"** còn nếu mua ít hơn bạn chỉ được nhận thu nhập thụ động thôi chứ không có cơ hội nhận giải thưởng lớn. <a name="-Chú-thích-thuật-ngữ"></a> Chú thích thuật ngữ ------------- Fomo3D sử dụng nhiều thuật ngữ mang tính hài hước trong trò chơi. Hãy cùng định nghĩa chúng một cách rõ ràng để tránh nhầm lẫn: * **Private keys** \- Đây là "tấm vé" mà bạn mua trong trò chơi. Mỗi key bạn mua đưa bạn trở thành người dẫn đầu cho đến khi có một ai đó khác cũng mua 1 key. Bạn càng có nhiều key, bạn càng có một phần lớn hơn trong tổng giải thưởng mà bạn nhận được khi vòng chơi kết thúc. Chú ý rằng **đây không phải là private key thật**. Hãy hiểu về nó như là những tấm vé xuyên suốt vòng chơi. * **Airdrop** \- Đây là cơ hội để có được một số lượng ETH miễn phí chuyển trực tiếp đến bạn! Mỗi khi bạn mua 1 key, bạn lại có cơ hội nhận được "airdrop", là một phần của giải thưởng phụ, chiếm 1% tổng số lượng ETH đi vào. * **Exit scam** \- Ở cuối mỗi vòng, khi đồng hồ đếm ngược về 0, tổng giải thưởng ETH sẽ được chia giữa người thắng cuộc, người chơi F3D và người nắm giữ P3D. "Exit scam" chính là số ETH được chia cho tất cả mọi người * **Advisory Board** \- Khi bất kỳ người chơi nào mua một vanity name ("Hư Danh") và có một đường link giới thiệu, họ được coi như thuộc về Advisory Board (Ban cố vấn). Họ có thể chia sẻ đường link giới thiệu này với người chơi khác và có được hoa hồng 10% trên tổng số tiền mà những người chơi đó bỏ vào trò chơi. * * * **Vẫn còn những câu hỏi chưa được giải đáp?** Hãy xem phần [những câu hỏi thường gặp](https://fomo3d.hostedwiki.co/pages/FAQ)! * * * <a name="-Hệ-sinh-thái-P3DF3D"></a> Hệ sinh thái P3D/F3D ----------------- F3D sử dụng một "Nút bấm Đỏ", cho phép Fomo3D chia sẻ lợi nhuận với P3D. Lượng tiền này được chia cho tất cả những người nắm giữ P3D thông qua một contract cầu nối (bridge contract) bằng việc bấm nút đỏ này. [![](https://i.imgur.com/MwuT7dj.png)](https://p3d-bot.github.io/donotpush/donotpush) Contract này được gọi là cầu nối trong hệ sinh thái P3D. Nó được dùng để cung cấp lợi nhuận cho P3D từ tất cả các Dapp khác. Nếu bạn là một nhà phát triển của một Dapp và muốn có được sức mạnh marketing khủng khiếp của cộng đồng P3D, hãy nói chuyện với `@inventor` trên [Discord](https://discord.gg/DbapvnH) về việc tiếp cận SDK và các thông tin khác liên quan đến việc tích hợp tính năng này vào trong Dapp của bạn. Đừng quên rằng cộng đồng P3D là cộng đồng các marketer lớn nhất và mạnh mẽ nhất trong toàn bộ thế giới Dapp. Lợi thế lớn nhất của việc thêm "Nút bấm Đỏ" này vào Dapp của bạn đó là thông qua việc chia sẻ một phần lợi nhuận rất nhỏ của bạn cho những người nắm giữ P3D, bạn giờ đã có trong tay sự ủng hộ của toàn bộ cộng đồng P3D và họ sẽ sẵn sàng quảng cáo cho Dapp của bạn. **Muốn tìm hiểu về việc làm thế nào để tự tạo ra được một Dapp của riêng mình?** Tất cả mọi người đều có thể học được nếu họ thực sự cố gắng! Hãy xem bài [Giới thiệu về phát triển Dapp](https://hackmd.io/s/HyOj9rRRf) để có được cái nhìn tổng quan và link đến những tài liệu khác. * * * <a name="-Thích-bài-viết-này"></a> Thích bài viết này? ----------------- Nếu cảm thấy bài viết này có ích với bạn, bạn có thể sử dụng [masternode của tôi để mua P3D](https://powh.io/?masternode=0x876f7621a783d719dbf27b1acf5458a29c326750) hoặc [mua key của Fomo3D bằng đường link này](https://exitscam.me/playing). Cám ơn bạn nhiều.