### LV 1: Thử thách lòng dark *Cho câu:* `Cai lon bu ke ben cai lon nho.` **Bạn hãy thêm dấu cho câu trên cho phù hợp.** ### LV 2: Thử thách trí não *Cho đoạn đối thoại:* `Teo: - Hom bua may muon tien tao di choi net! Roi Ma May cho tien tra tao chua?` `Ti: - Bo tao tra me may roi.` `Teo: - Du ko may?` `Ti: - Du ma may!` **Bạn hãy thêm dấu cho đoạn đối thoại trên cho phù hợp.** ### LV 3: Thử thách trí não 2 *Cho đoạn hội thoại:* Hôm nay có 1 trận bóng đá diễn ra vào lúc 7h tối và Tí là đội trưởng của đội bóng đá đó. *Tèo là bạn của Tí nên được ưu ái rất nhiều* Tèo hỏi: `Teo: - Truoc khi da may co lo lang gi ko?` `Tí: Tao la doi truong, tao khong lo gi ca, truoc khi thi dau tao se gay voi ban tao vi tao luon tin chac rang tao se thang!` `Teo: Tu tin thai qua!` **Bạn hãy thêm dấu cho đoạn hội thoại trên cho phù hợp.**