All Gender Restroom # 宏國德霖科大學性別友善廁所 為傳達尊重平等多元,拓展性別友善空間,讓校園更包容,也更溫暖 ,因此特別打造對性別、年齡及身障朋友都友善的無障礙如廁空間,分別位於堉琪樓B1、會展館1樓、學生宿舍1樓、以及罕見樓。 ![](https://i.imgur.com/Wnbny69.jpg) ## 性別友善廁所標示 ![](https://i.imgur.com/hiWnot0.jpg) ## 性別友善廁所位置平面圖 ![](https://i.imgur.com/j9JtP3G.png) ![](https://i.imgur.com/ZAo5OTr.png) ![](https://i.imgur.com/OLlKAn0.png) ![](https://i.imgur.com/9KOBAKx.png) ![](https://i.imgur.com/lV4YoAv.png)